mPotęga

„mPotęga” w naszej szkole
rok szkolny 2018/2019

„mPotęga” w naszej szkole

„mPotęga” w Szkole Podstawowej nr 6

Drodzy Uczniowie i Rodzice miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała po raz drugi dofinansowanie na realizację projektu matematycznego  - „Moja szkoła i moja dzielnica”. Placówka znalazła się wśród 185 szkół, które zostały zakwalifikowane do programu "mPotęga". Projekt dofinansowuje Fundacja mBanku.

Celem głównym projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Projekt ma charakter innowacyjny, ponieważ opiera się nana nowoczesnych metodach nauczania, nauczania poprzez działanie, doświadczanie, wykorzystanie technik multimedialnych. Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki z elementami historii dla uczniów klas IV – VI, uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych. Proponowane zadania przyczynią się do rozwijania zainteresowań matematycznych uczniów, ukażą wiele praktycznych aspektów wykorzystania umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Ciekawa forma zajęć edukacyjnych będzie sprzyjać również rozwijaniu zdolności artystycznych i poznawczych uczniów.

Zadania, które uczniowie będą realizowali:

- „Historia mojej szkoły”- spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zębców, przygotowanie prezentacji dotyczącej historii Szkoły i dzielnicy,

- „Szkoła w liczbach”- wyszukiwanie i gromadzenie danych dotyczących uczniów i nauczycieli, zmiany tych danych na przestrzeni lat, tworzenie tabel, wykresów,

-  „Moja wymarzona szkoła” – przygotowanie kosztorysu remontu i wyposażenia wybranej Sali lekcyjnej,

-  „Haft matematyczny” – wykonywanie obrazów figur geometrycznych z wykorzystaniem haftu matematycznego.

 

"Historia mojej szkoły"

We wrześniu uczestnicy projektu rozpoczęli realizację pierwszego zadania pt. „Historia mojej szkoły”.  Uczniowie wyszukiwali informacji oraz zdjęć o początkach powstania i działalności Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim. Na zajęcia zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla Zębców oraz byli uczniowie, a obecni nauczyciele naszej szkoły: pani Teresa Zadka oraz pan Mariusz Podlas. Goście w ciekawy sposób przybliżyli uczniom rozwój dzielnicy Zębców oraz historię Szkoły. Uczestnicy spotkania poznali sposoby spędzania wolnego czasu, kiedy to ich nauczyciele byli w ich wieku.
Teraz przed uczniami zadanie czyli przygotowanie w grupach  prezentacji multimedialnych lub filmików dotyczących historii szkoły. Na efekt końcowy musimy jednak zaczekać.

Galeria zdjęć

Prace uczniów:

FRVL/view

Ogłaszamy Międzyszkolny Rodzinny Konkurs Matematyczny

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO
RODZINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„MAKIETA MOJEJ SZKOŁY”

 

 1. Organizator

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Moja szkoła i moja dzielnica”, który realizowany jest w ramach programu „mPotęga”.

 

 1. Cel konkursu:
 • Dostrzeganie prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie,
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
 • Umiejętność konstruowania modeli figur przestrzennych.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 • Zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, rozbudzanie spostrzegawczości;
 • Kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych, modelarskich.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów i ich rodziców klas IV – VIII Szkół Podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 1. Temat pracy:

Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej makiety szkoły oraz najbliższego otoczenia do której uczeń uczęszcza. Figury przestrzenne wykorzystane w pracy powinny być wykonane samodzielnie przez autorów pracy.  Makieta powinna być wykonana na sztywnym podłożu np. płycie styropianowej lub sztywnym kartonie, elementy makiety muszą być trwale połączone z podstawą tak, aby makieta nie uległa uszkodzeniu w czasie ewentualnego przewożenia. Wielkość makiety dowolna.

 1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 • bogactwo formy brył samodzielnie wykonanych,
 • zgodność z tematem konkursu,
 • zgodność z wymogami technicznymi konkursu,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • estetykę wykonania.

Werdykt jury jest ostateczny.

 

 1. Prace prosimy opatrzyć metryczką z danymi uczestników (imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, osoby współtworzące pracę, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela matematyki, który jest opiekunem ucznia). Metryczka winna być umieszczona na spodniej części podstawy. Do pracy proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dołączoną do regulaminu.

 

 1. Prace należy dostarczyć do 7 grudnia 2018r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 6 Macieja Rataja, ul. Staroprzygodzka 112 w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 1. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów.

 

 1. Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana w Szkole Podstawowej nr 6 Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się przed zimową przerwą świąteczną w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 1. Autorzy prac zgłoszonych, nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na bezpłatne opublikowanie ich podstawowych danych osobowych oraz publikację zdjęć prac
  w ramach:
 • działań promocyjnych konkursu,
 • publikacji prasowych związanych z konkursem i realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim projektem „Moja szkoła i moja dzielnica”,
 • wystaw pokonkursowych.

 

 1. Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, w zakładce Konkursy oraz w zakładce Projekty i Programy: mPotęga.

Regulamin Miedzyszkolnego Konkursu "Makieta Mojej Szkoly".pdf

Zgoda na udział w konkursie.pdf

 

"Szkoła w liczbach"

Październik był dla uczestników projektu mPotęga miesiącem obfitym w różnego rodzaju dane liczbowe, których uczyli się wyszukiwać oraz je przetwarzać. Realizacja drugiego zadania pt. „Szkoła w liczbach” wymagała od uczniów m.in. umiejętności  wyszukiwania i selekcji danych. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat liczby uczniów oraz pracowników szkoły z takich źródeł jak: sekretariat szkoły, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp., a nawet szkolnych tabli. Następnie wprowadzali wybrane informacje do arkusza kalkulacyjnego, tworzyli na ich podstawie tabele i wykresy. Wykonywali obliczenia procentowe będące odpowiedzią na ich kreatywne pytania, np. ilu uczniów przypada na jednego nauczyciela, w jakim tempie rosła liczba uczniów w szkole na przestrzeni ostatnich 10 lat.

 Galeria zdjęć

 

„Moja wymarzona szkoła”

Uczestnicy projektu mPotęga listopadowe zajęcia rozpoczęli od wyboru Sali lekcyjnej Naszej szkoły dla której przygotowywali kosztorys remontu oraz zakupu potrzebnego wyposażenia. Następnie przystąpili do pomiaru pomieszczania, obliczania potrzebnych powierzchni oraz  zaplanowania listy zakupów materiałów niezbędnych do remontu. Z tak przygotowaną listą udali się do Marketu OBI w Ostrowie Wielkopolskim by wycenić koszty zakupu potrzebnych materiałów.  Uczniowie przeliczali, ilość potrzebnych materiałów: płytek, farby czy gipsu na ściany.

Koszt zakupu wyposażenia Sali uczniowie wyszukiwali na stronach internetowych sklepów oferujących wyposażenie dla szkół. Tu napotkali kolejną trudność w podejmowaniu decyzji – ławki i krzesła taniej kupić w zestawie czy jednak osobno, który sklep oferuje tańsze produkty. Po podjęciu tak ważnych decyzji  o zakupach trzeba jeszcze przygotować  koszt prac remontowych. Tutaj uczniowie wykorzystali ceny znalezione w Internecie.

Końcowy etap prac to przygotowanie i właściwe wypełnienie faktury, tu mieli okazję poznać różne stawki procentowe podatku VAT od towaru i usług oraz przeliczać ceny bez podatku jak i z podatkiem.

Po takich zajęciach uczestnicy projektu zgodnie przyznali, że remont to nie taka łatwa i prosta sprawa, trzeba wiele wiedzieć by potrafić wyliczyć koszt zakupów i zaplanowanych prac remontowych.

 Galeria zdjęć

 

 Nowe pomoce do Sali matematycznej

Pracownia matematyczna wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, które zakupione zostały w ramach realizowanego w szkole projektu matematycznego „Moja szkoła i moja dzielnica”. Zakupione zostały: 2 tablice magnetyczne z układem współrzędnych, zestaw konstrukcyjny do budowy brył oraz przyrząd do demonstracji brył obrotowych.

Galeria zdjęć

 

Podsumowanie Rodzinnego Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Makieta Mojej Szkoły”

14 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie Rodzinnego Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Makieta Mojej Szkoły”. W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu oraz ich rodzice i nauczyciele, uczniowie oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6. Konkurs zrealizowany został w ramach realizowanego w SP 6 matematycznego projektu „Moja szkoła i moja dzielnica”.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przestrzennej makiety szkoły oraz najbliższego otoczenia do której uczeń uczęszcza. Komisja konkursowa przyznała dyplomy i nagrody, które wręczyła pani wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 – Izabela Dembińska-Rokicka, następującym uczniom:

 

I miejsce

 • Olga Grobelna i Aleksandra Skoczylas – Szkoła Podstawowa nr 5
 • Bartosz Handke z rodzicami – Szkoła Podstawowa nr 7

II miejsce

 • Filip Piwoński z rodzicami – Szkoła Podstawowa nr 9

III miejsce

 • Marta Dudkowiak z rodzicami– Szkoła Podstawowa nr 7

Wyróżnienie

 • Wiktoria Mielcarek i Oliwia Kłos – Szkoła Podstawowa nr 5
 • Uczniowie klasy 4d i pani Joanna Urbaniak - Szkoła Podstawowa nr 7
 • Magdalena Rataj i tata - Szkoła Podstawowa nr 7
 • Miłosz Bierła - Szkoła Podstawowa nr 7
 • Igor Witkowski i rodzice - Szkoła Podstawowa nr 7
 • Ewa Szpera i rodzice - Szkoła Podstawowa nr 9

Podczas uroczystości podsumowano również projekt realizowany od września w Szkole Podstawowej nr 6 „Moja szkoła i moja dzielnica” w ramach programu mPotęga Fundacji mBanku. Pani Katarzyna Sułkowska przybliżyła cele i ideę realizowanego projektu. Podczas spotkania wyświetlona została również prezentacja ukazująca przebieg prac nad projektem. Następnie podsumowano konkursy, które zostały zrealizowane w trakcie programu mPotęga, a zwycięzcy konkursów odebrali dyplomy i nagrody.

II Szkolny Konkurs SUDOKU skierowany do uczniów klas V i VI 

MISTRZEM SUDOKU klas V został – Mikołaj Woźniak kl. V b

MISTRZEM SUDOKU klas VI została – Kamila Maciejewska kl. VI a

Drugi konkurs skierowany do uczniów klas IV „Liczę na sześć”, którego zwycięzcą został Piotr Maryniaczyk – uczeń klasy IV d.

Galeria zdjęć

 

 

„mPotęga” w naszej szkole
rok szkolny 2017/2018

„mPotęga” w naszej szkole

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu matematycznego - „Matematyczne wędrówki po Ostrowie”. Placówka znalazła się wśród 262 szkół, które zostały zakwalifikowane do programu "mPotęga". Projekt dofinansowuje Fundacja mBanku.

Dzięki temu w szkole będą prowadzone zajęcia dodatkowe z matematyki zarówno w sali jak i w terenie, przeprowadzone zostaną konkursy matematyczne. Celem głównym projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Proponowane zadania przyczynią się do rozwijania zainteresowań matematycznych uczniów, ukażą wiele praktycznych aspektów wykorzystania umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Ciekawa forma zajęć edukacyjnych będzie sprzyjać również rozwijaniu zdolności artystycznych, poznawczych uczniów i powinna zaszczepić w dzieciach aktywną formę spędzania czasu.

 

Zaczynamy od przygotowań do pierwszych zajęć terenowych

Już po pierwszych zajęciach mPotęgi. Zaczęliśmy od testu, ale również przygotowywaliśmy się do pierwszych zajęć terenowych. Szukaliśmy sposobu na zmierzenie wysokości drzewa, obliczania powierzchni liścia, ćwiczyliśmy umiejętność posługiwania się mapą oraz kompasem. Te umiejętności wykorzystamy na zajęciach w Parku Miejskim.

Galeria zdjęć

 

„Park Miejski w obiektywie i nie tylko”

„Park Miejski w obiektywie i nie tylko” to temat terenowych zajęć matematyczno – przyrodniczych realizowanych w ramach projektu mPotęga. Zajęcia odbyły się w ostatni piątek września, kiedy to uczniowie wyruszyli spod naszej szkoły do Parku Miejskiego by tam bawiąc się w podchody rozwiązywać zadania matematyczne i przyrodnicze. Uczestnicy podzieleni na zespoły 5-cio osobowe między innymi orientowali mapę zgodnie z kierunkami w terenie, następnie przemieszczali się zgodnie z wyznaczoną trasą według mapy, wyszukiwali ważne punkty w parku m. in. pomniki przyrody, amfiteatr, a następnie nanosili te punkty na mapę i tworzyli legendę mapy. Uczniowie rozpoznawali drzewa, mierzyli obwody i wyznaczali wiek drzewa, określali również wysokość drzewa, obliczali powierzchnię wybranego liścia. Nie zabrakło również zadań dotyczących czasu podróży i kosztów tego wyjazdu.

To jednak nie wszystkie zadania jakie mieli uczniowie, musieli bowiem przygotować plakat, lapbook lub makietę z pobytu w Parku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach matematycznych.

 Galeria zdjęć

 

„Mapa miasta bez tajemnic”

To już kolejne zajęcia w ramach realizacji matematycznego projektu. Tym razem uczestnicy zajęć pracowali z mapą miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Poznali  skalę mapy i sposoby przeliczania wymiarów w skali  na wymiary rzeczywiste, zapoznali się z legendą mapy. Wiele radości sprawiło uczniom wyszukiwanie na mapie swoich miejsc zamieszkania oraz ulic na których mieszkają ich najbliżsi.  Jednak  najważniejszym zadaniem było opracowanie trasy wycieczki rowerowej ulicami naszego miasta. Uczniowie zaplanowali trasę wraz z miejscami, które warto po drodze zwiedzić i zobaczyć. Przeliczyli drogę, którą pokonają na rowerze oraz obliczyli czas potrzebny do realizacji wycieczki, przyjmując średnią prędkość rowerzysty oraz czas potrzebny na zwiedzanie wybranych punktów.  Uczestnicy przygotowali również zaproszenia lub ogłoszenia o takiej wycieczce.

Galeria zdjęć

"Moje miasto w liczbach"

„Moje miasto w liczbach” – to kolejne zadanie realizowane w ramach matematycznego projektu. W tym celu uczniowie udali się do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Głównym założeniem wycieczki było przybliżenie uczniom działalności urzędu jak również uzyskanie informacji dotyczących zbierania i gromadzenia danych dotyczących naszego społeczeństwa. Uczestnicy zwiedzili m.in. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie niezwykle ciepło i serdecznie przyjęła ich pani naczelnik - Ewa Mielcarek. Uczniowie poznali  pracę urzędników, zapoznali się ze sposobem rejestrowania urodzeń, ślubów i zgonów, zwiedzili archiwum, gdzie gromadzone są księgi. Ciekawym punktem wycieczki był Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Tam  uczniowie poznali zasady składania wniosków o dowód osobisty oraz tryb nadawania numeru PESEL.

To oczywiście nie wszystko, ponieważ zdobyte podczas tej wycieczki informacje uczniowie wykorzystali na następnych zajęciach. Poznali m.in. program Excel, w którym uczyli się tworzyć wykresy.

Galeria zdjęć

 

Nowe pomoce dydaktyczne

W ramach projektu do szkoły zostały zakupione pomoce dydaktyczne do sali matematycznej m.in. zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych, przybory geometryczne do tablicy oraz zestaw kostek do gier matematycznych. Uczestnicy projektu od razu ochoczo zabrali się do konstruowania brył.

 Galeria zdjęć

 

„Bryły w praktyce”

Uczestnicy zajęć w ramach realizacji kolejnego zadania na zajęciach z mPotęgi poznali niektóre graniastosłupy i ostrosłupy, poznawali ich własności,  rysowali ich siatki oraz kleili ich modele. Do zabaw konstrukcyjnych wykorzystali zakupiony zestaw konstrukcyjny do budowania brył. W grupach przygotowali również model znanego budynku Ostrowa Wielkopolskiego.

W ramach tego zadania ogłoszony został również konkurs dla wszystkich uczniów klas IV – VI w ramach, którego uczniowie mieli wykonać w domu model znanego, zabytkowego lub nowoczesnego budynku Naszego Miasta. Wpłynęło wiele ciekawych prac , natomiast uczniowie muszą być cierpliwi, gdyż ogłoszenie wyników odbędzie się w grudniu podczas apelu podsumowującego projekt mPotęga.

Galeria zdjęć

Zajęcia otwarte z rodzicami

Od września w naszej szkole odbywają się zajęcia dodatkowe z matematyki podczas, których realizowany jest projekt mPotęga pt. „Matematyczne wędrówki po Ostrowie”.  We wtorkowe popołudnie 5 grudnia uczestnicy projektu postanowili uchylić drzwi i zaprosić na wspólne zajęcia Rodziców. Tematem przewodnim zajęć były figury przestrzenne. Rodzice wraz ze swoimi pociechami podzieleni zostali na zespoły, każdy zespół wylosował bryłę, były m.in. prostopadłościany, sześciany, ostrosłupy o podstawie trójkąta i kwadratu. Zespoły miały do rozwiązania 6 zadań. Budowali wylosowane bryły z zestawu konstrukcyjnego, wyszukiwali i wypisywali własności swoich brył, prezentowali swoje prace na forum grupy, obliczali długości krawędzi, pola powierzchni brył. Z patyczków budowali sześciany, a następnie prostopadłościany. Na koniec zajęć uczestnicy grali w przygotowane wcześniej przez uczniów gry matematyczne, których tematem były figury przestrzenne.

Atmosfera na tego dnia była bardzo radosna. Zarówno rodzice jak i uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Głównym celem zajęć z rodzicami jest umacnianie więzi między rodzicami i dziećmi, ale zajęcia te pozwalają również na obserwację spontanicznych zachowań dziecka w grupie rówieśniczej, pozwalają dostrzec umiejętność współpracy dziecka w zespole.

Serdeczne podziękowania dla rodziców, którzy swój wolny czas postanowili spędzić w murach szkoły wraz ze swoim dzieckiem.

Galeria zdjęć

 

„Udane zakupy”

To już grudzień, czas więc na ostatnie zajęcia realizowane w ramach projektu „Matematyczne wędrówki po Ostrowie”.  Ponieważ to okres przedświąteczny i wszyscy wpadamy w szał zakupów na święta, także i my na zajęciach wybraliśmy się na zakupy. Chcieliśmy sprawdzić, gdzie kupimy taniej produkty potrzebne na święta. Przeliczamy, sprawdzamy obniżki cen, promocje, dodajemy, odejmujemy, mnożymy i dzielimy zarówno w pamięci jak i w słupkach. Wniosek jest jeden: nie da się zrobić zakupów w jednym sklepie by były to zakupy korzystne dla naszej kieszeni.

 Galeria zdjęć

 

Podsumowanie grantowego projektu mPotęga

15 grudnia 2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie realizowanego od września grantowego projektu „Matematyczne wędrówki po Ostrowie” w ramach programu mPotęga Fundacji mBanku.  W uroczystości udział wzięli uczniowie klas IV – VI , Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz pan Artur Bartczak, który reprezentował na uroczystości prezydent Ostrowa Wielkopolskiego panią Beatę Klimek. Pani Katarzyna Sułkowska przybliżyła cele i ideę realizowanego projektu. Podczas spotkania wyświetlona została również prezentacja ukazująca przebieg prac nad projektem. Następnie podsumowano konkursy, które zostały zrealizowane w trakcie programu mPotęga, a zwycięzcy konkursów odebrali z rąk pani dyrektor szkoły Anny Galant dyplomy i nagrody.  

Pierwszy konkurs polegał na wykonaniu „Modelu znanego, nowoczesnego lub zabytkowego budynku Naszego Miasta”  i skierowany był do uczniów klas IV – VI. Tutaj przyznano dyplomy i nagrody następującym uczniom:

 • Adam Byzia – kl. VI a
 • Antonia Madajka – kl. VI c
 • Karol Pływaczyk – kl. V a
 • Oliwia Zimna – kl. IV a
 • Nikola Torba – kl. IV c
 • Zuzanna Torba – kl. IV c

 

Drugi konkurs skierowany do uczniów klas IV „Liczę na sześć”, którego zwycięzcami zostali:

I miejsce – Mikołaj Woźniak kl. IV b

II miejsce – Weronika  Rychlewska kl. IV a

III miejsce – Zuzanna Torba kl. IV c.

W grudniu odbył się również I Szkolny Konkurs SUDOKU skierowany do uczniów klas V i VI. Miło nam poinformować, iż:

MISTRZEM SUDOKU klas V został – Michał Tyrpa kl. V b

MISTRZEM SUDOKU klas VI został – Paweł Mróz kl. VI c

Podczas uroczystości podsumowującej projekt podziękowano również uczestnikom projektu, którzy brali udział w zajęciach oraz chętnie i aktywnie realizowali zadania stawiane im podczas prac nad projektem. Uczniowie ci otrzymali dyplomy i nagrody.

Galeria zdjęć