Pracownicy Szkoły

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

Dyrektor Szkoły – Anna Galant

Wicedyrektor - Izabela Dembińska - Rokicka 

Grono Pedagogiczne

Klasy I – III

Edukacja wczesnoszkolna:
Anna Barczak
Ewa Bakalarek
Katarzyna Bednarczyk
Aleksandra Kaczmarek
Anna Kobylańska
Maria Kupczyk
Dorota Krzeszowska
Agnieszka Prajzner
Agnieszka Wojciechowska
Karolina Michalska
Małgorzata Karczewska
Marika Piaskowska


Religia – Emilia Nowacka / Teresa Zadka/ ks. Michał Będzieszak

Język angielski – Aleksandra Szymczak, Daria Czubakowska, Honorata Kurczaba


Wychowanie fizyczne – Katarzyna Pawlik


Klasy IV – VII


Język polski – Anna Galant/ Hanna Paszkowiak/ Barbara Płokarz/ Ewa Wasielewska / Anna Berkowska

Matematyka –   Katarzyna Sułkowska/ Marta Mieszała/ Magdalena Grzegorowska

Historia – Andrzej Knopiński/ Teresa Zadka

Przyroda – Renata Kobusińska/Renata Matuszewska

Chemia - Donata Kasprzak

Fizyka - Renata Olkowicz

Geografia - Renata Kobusińska

Biologia - Marta Matuszewska

Język angielski – Honorata Kurczaba/ Daria Czubakowska/ Aleksandra Szymczak

Język niemiecki – Grzegorz Kaszewski

Plastyka – Agnieszka Spitalniak

Muzyka – Agnieszka Śniegowska

Zajęcia techniczne –Jarosław Gębuś

Zajęcia komputerowe/Informatyka – Marta Mieszała / Renata Kałużna / Dorota Krzeszowska/Aleksandra Kaczmarek

Religia – Teresa Zadka/Emilia Nowacka

WDŻ – Wiesława Płóciennik

Gimnastyka korekcyjna – Katarzyna Pawlik

Wychowanie fizyczne – Renata Matuszewska/ Katarzyna Pawlik

Wychowanie fizyczne – Mariusz Podlas /Paweł Zadka

Świetlica – Małgorzata Karczewska/ Katarzyna Pawlik/ Anna Berkowska/
Andrzej Knopiński/Hanna Paszkowiak/Agnieszka Śniegowska/Kinga Szewczyk/Daria Jaźwiec/Grzegorz Kaszewski

Biblioteka – Wiesława Płóciennik/Magdalena Knappe

Pedagog szkolny – Izabela Dembińska- Rokicka / Maja Pussak

Logopeda - Ewa Wasielewska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – Aleksandra Kaczmarek/ Małgorzata Karczewska/ Maria Kupczyk

Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

Termin

Tematyka /cel

Odpowiedzialny

29.08.2018 r.

Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny:

Przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych,

Przydział wychowawstw,

Zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny,

Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego,

Przedstawienie informacji z narady w kuratorium,

Przydział sal lekcyjnych do opieki,

dyrektor /wicedyrektor

31.08.2018 r.

Konferencja:

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

Przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych,

  • Zatwierdzenie planu pracy szkoły

  • Zaopiniowanie planu działań wychowawczych i planu profilaktyki

  • Zaopiniowanie planu doskonalenia

 

dyrektor/wicedyrektor

31.08.2018 r.

Konferencja szkoleniowa – praca z dziennikiem internetowym

dyrektor/wicedyrektor

     

13.11.2018 r.

Konferencja:

Śródokresowa informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

 

dyrektor/wicedyrektor

8.01. 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna

Klasyfikacja semestralna uczniów,

Wytypowanie uczniów do stypendium Jana Pawła II za wyniki w nauce

dyrektor/wicedyrektor

29.01. 2019 r.

Konferencja analityczna

Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego

2018/2019

dyrektor/wicedyrektor

13.03.2019 r.

Konferencja szkoleniowa

dyrektor/wicedyrektor

9.04.2019 r.

 

Konferencja:

Śródokresowa informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

dyrektor/wicedyrektor

 

21.05.2019 r

Konferencja szkoleniowa.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej. Wyniki diagnoz wewnętrznych

dyrektor/wicedyrektor

 

11.06.2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna:

- klasyfikacja roczna uczniów,

- wytypowanie uczniów do stypendium Jana Pawła II

dyrektor/wicedyrektor

21.06.2019 r.

Konferencja analityczna - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

dyrektor/wicedyrektor

29.08.2019 r.

Konferencja – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

dyrektor