Kalendarium

 PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2020/2021* Posiedzenia rady pedagogicznej będą głównie odbywały się on – line. Tematyka  i terminy rad szkoleniowych mogą ulec zmianie.

 

 

Termin

 

 

Tematyka /cel

 

Odpowiedzialny

 

28.08.2020

 

 

Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny:

·       przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych,

·       przydział wychowawstw,

·       zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny,

·       przygotowanie przedszkola do nowego roku szkolnego,

·       przedstawienie informacji z narady w kuratorium,

·       przydział sal do opieki.

 

 

Dyrektor/ wicedyrektor

31.08.2020

Konferencja szkoleniowa – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa  w czasie pandemii

Dyrektor/ wicedyrektor

7.09.2020

Koferencja dotycząca organizacji pracy w szkole  w czasie pandemii – monitorowanie procedur, udoskonalenie , modyfikacja przyjętych rozwiązań.

Dyrektor/ wicedyrektor

 

14.09.2020

 

Konferencja :

·       przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

·       przedstawienie planów pracy zespołów zadaniowych

·       sprawy kadrowe: organizacja awansu zawodowego,

 

Dyrektor/ wicedyrektor

30.09.2020

Konferencja organizacyjna – plan wychowawczo – profilaktyczny.

Dyrektor/ wicedyrektor

21.10.2020 r.

 

Rada szkoleniowa

  • tematyka wskazana przez nauczycieli

Dyrektor/ wicedyrektor

 

 

 

 

18.11.2020 r.

Rada śródokresowa - informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

Dyrektor/ wicedyrektor

27.01.2021 r.

 

Rada klasyfikacyjna

Dyrektor/ wicedyrektor

10.02.2021 r.

 

Rada analityczna Nowe zagrożenie w internecie – patotreści. Co nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien.

Dyrektor/ wicedyrektor

17.03.2021 r.

Rada szkoleniowa -tematyka wskazana przez nauczycieli

Dyrektor/ wicedyrektor

14.04.2021 r.

 

Rada śródokresowa - informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu organizacyjnego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

Dyrektor/ wicedyrektor

27.05.2021 r.

Rada szkoleniowa – tematyka wskazana przez nauczycieli

Dyrektor/ wicedyrektor

16.06.2021 r.

Rada klasyfikacyjna – roczna

Dyrektor/ wicedyrektor

25.06.2021r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021

Dyrektor/ wicedyrektor

26.08.2021 r.

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 – cz. I

Dyrektor/ wicedyrektor

30.08.2021 r.

Organizacja roku szkolnego 2021/2022– cz. II

Dyrektor/ wicedyrektor