Pracownicy Szkoły

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

Dyrektor Szkoły – Anna Galant

Wicedyrektor - Izabela Dembińska - Rokicka 

Grono Pedagogiczne

Klasy I – III

Edukacja wczesnoszkolna:
Anna Barczak
Ewa Bakalarek
Katarzyna Bednarczyk
Aleksandra Kaczmarek
Maria Kupczyk
Dorota Krzeszowska
Marta Parsiegiel
Agnieszka Prajzner
Agnieszka Wojciechowska


Religia – Emilia Nowacka / Teresa Zadka/ ks. Michał Będzieszak

Język angielski – Aleksandra Szymczak, Daria Czubakowska


Wychowanie fizyczne – Katarzyna Pawlik


Klasy IV – VI


Język polski – Anna Galant/ Hanna Paszkowiak/ Barbara Płokarz/ Ewa Wasielewska

Matematyka –   Katarzyna Sułkowska/ Marta Mieszała/ Paulina Dolata

Historia – Andrzej Knopiński/ Teresa Zadka

Przyroda – Renata Kobusińska/Renata Matuszewska

Język angielski – Honorata Kurczaba/ Daria Czubakowska/ Aleksandra Szymczak

Język niemiecki – Grzegorz Kaszewski

Plastyka – Agnieszka Spitalniak

Muzyka – Agnieszka Śniegowska

Zajęcia techniczne –Jarosław Gębuś

Zajęcia komputerowe/Informatyka – Marta Mieszała / Renata Kałużna / Dorota Krzeszowska

Religia – Teresa Zadka/Emilia Nowacka

WDŻ – Kinga Szewczyk

Zajęcia taneczne – Patrycja Stendera

Gimnastyka korekcyjna – Katarzyna Pawlik

Wychowanie fizyczne – Renata Matuszewska/ Katarzyna Pawlik

Wychowanie fizyczne – Mariusz Podlas /Paweł Zadka

Świetlica – Małgorzata Karczewska/ Katarzyna Pawlik/ Anna Berkowska/
Andrzej Knopiński/Hanna Paszkowiak/Agnieszka Śniegowska/Anna Barczak

Biblioteka – Magdalena Knappe

Pedagog szkolny – Izabela Dembińska- Rokicka / Maja Pussak

Logopeda - Ewa Wasielewska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – Aleksandra Kaczmarek/ Małgorzata Karczewska/ Maria Kupczyk

Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej w Roku Szkolnym 2017/2018

Termin

Tematyka /cel

Odpowiedzialny

30.08.2017 r.

Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny:

Przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych,

Przydział wychowawstw,

Zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny,

Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego,

Przedstawienie informacji z narady w kuratorium,

Przydział sal lekcyjnych do opieki,

dyrektor /wicedyrektor

14.09.2017 r.

Konferencja:

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

Przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych,

  • Zatwierdzenie planu pracy szkoły

  • Zaopiniowanie planu działań wychowawczych i planu profilaktyki

  • Zaopiniowanie planu doskonalenia

 

dyrektor/wicedyrektor

25.09.2017 r.

Konferencja szkoleniowa – praca z dziennikiem internetowym

dyrektor/wicedyrektor

03.10.2017 r.

Konferencja szkoleniowa – statut szkoły

dyrektor/wicedyrektor

14.11.2017 r.

Konferencja:

Śródokresowa informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

 

dyrektor/wicedyrektor

30.01. 2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna

Klasyfikacja semestralna uczniów,

Wytypowanie uczniów do stypendium Jana Pawła II za wyniki w nauce

dyrektor/wicedyrektor

27.02. 2018 r.

Konferencja analityczna

Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego

2017/2018

dyrektor/wicedyrektor

13.03.2018 r.

Konferencja szkoleniowa

dyrektor/wicedyrektor

17 .04.2018 r.

 

Konferencja:

Śródokresowa informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

dyrektor/wicedyrektor

 

22.05.2018 r

Konferencja szkoleniowa.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej. Wyniki diagnoz wewnętrznych

dyrektor/wicedyrektor

 

15.06.2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna:

- klasyfikacja roczna uczniów,

- wytypowanie uczniów do stypendium Jana Pawła II

dyrektor/wicedyrektor

22.06.2018 r.

Konferencja analityczna - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

dyrektor/wicedyrektor

29.08.2018 r.

Konferencja – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

dyrektor