Pracownicy Szkoły

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

Dyrektor Szkoły – Anna Galant

Wicedyrektor - Izabela Dembińska - Rokicka 

Grono Pedagogiczne

Klasy I – III

Edukacja wczesnoszkolna:

Anna Barczak

Ewa Bakalarek

Aleksandra Kaczmarek

Marta Parsiegel

Maria Kupczyk 

Anna Kobylańska

Dorota Krzeszowska

Paula Maćkowiak

Agnieszka Prajzner

Katarzyna Sułkowska

Agnieszka Wojciechowska

Religia – Emilia Nowacka / Teresa Zadka / ks. Michał Będzieszak

Język angielski – Aleksandra Szymczak / Daria Czubakowska

Wychowanie fizyczne – Mały Mistrz – Katarzyna Pawlik

 

Klasy IV – VI

Język polski – Anna Galant

Język polski – Hanna Paszkowiak

Język polski – Barbara Płokarz

Język polski – Ewa Wasielewska

Matematyka – Hanna Cekan

Matematyka – Ewelina Cierpka

Matematyka – Katarzyna Sułkowska

Historia – Teresa Zadka

Przyroda – Renata Kobusińska

Język angielski – Honorata Kurczaba / Daria Czubakowska / Aleksandra Szymczak

Język niemiecki – Grzegorz Kaszewski

Plastyka – Maria Magdalena Dreczko

Muzyka – Agnieszka Śniegowska

Zajęcia techniczne –Jarosław Gębuś

Zajęcia komputerowe – Maria Magdalena Dreczko / Renata Kałużna

Religia – Teresa Zadka

Wychowanie fizyczne – Renata Matuszewska

Wychowanie fizyczne – Paweł Zadka

Wychowanie fizyczne – Katarzyna Pawlik

Logopedia - Ewa Wasielewska / Agnieszka Wojciechowska

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - Małgorzata Karczewska

Świetlica –Małgorzata Karczewska / Daria Jaźwiec / Patrycja Stendera / Ewa Wasielewska / Hanna Paszkowiak / Agnieszka Śniegowska

Biblioteka – Wiesława Płóciennik

Pedagog szkolny – Izabela Dembińska- Rokicka

Psycholog/pedagog szkolny – Joanna Zydorek

Sekretarz szkoły – Magdalena Robakowska – Cieplik / Daria Świerblewska

Termin

Tematyka /cel

Odpowiedzialny

30.08.2016 r.

Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny:

• Przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych,

• Przydział wychowawstw,

• Zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny,

• Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego,

• Przedstawienie informacji z narady w kuratorium,

• Przydział sal lekcyjnych do opieki,

dyrektor

14.09.2016 r.

Konferencja:

• Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

• Przedstawienie planów pracy zespołów przedmiotowych,

·         Zatwierdzenie planu pracy szkoły

·         Zaopiniowanie planu działań wychowawczych i planu profilaktyki

·         Zaopiniowanie planu doskonalenia

 

dyrektor

21.09.2016 r.

Konferencja szkoleniowa – praca z dziennikiem internetowym

dyrektor

19.10.2016 r.

Konferencja szkoleniowa -

dyrektor

16.11.2016 r.

Konferencja:

 Śródokresowa  informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego, postępy w nauce ,problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

Rada szkoleniowa – Cybernauci. Bądź bezpieczny w sieci.

dyrektor

18.01. 2017 r.

Konferencja klasyfikacyjna

• Klasyfikacja semestralna uczniów,

• Wytypowanie uczniów do stypendium Jana Pawła II za wyniki w nauce

 

dyrektor

15.02. 2017 r.

Konferencja analityczna

• Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego

2016/2017

dyrektor

15.03.2017 r.

Konferencja szkoleniowa

dyrektor

    26.04.2017 r.

 

Konferencja:

 Śródokresowa  informacja na temat realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego, postępy w nauce, problemy wychowawcze, opiniowanie projektu planu finansowego przez Radę Pedagogiczną, sprawy bieżące.

dyrektor

 

17.05.2017 r.

 Konferencja szkoleniowa.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej. Wyniki diagnoz wewnętrznych

dyrektor

 

14.06.2017 r.

Konferencja klasyfikacyjna:

- klasyfikacja roczna uczniów,

- wytypowanie uczniów do stypendium Jana Pawła II.

dyrektor

23.06.2017 r.

Konferencja analityczna - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

 

dyrektor

29.08.2017 r.

Konferencja – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

dyrektor