Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Rataja
w Ostrowie Wielkopolskim
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący – Maciej Siwek
Wiceprzewodnicząca – Monika Zaremba Stefańska 
Skarbnik – Beata Szymanowska
Sekretarz – Kalina Welcer