Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Rataja
w Ostrowie Wielkopolskim
w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący – Maciej Siwek
Wiceprzewodniczący – Sebastian Jasik
Skarbnik – Beata Szymanowska
Sekretarz – Kalina Welcer