Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Rataja
w Ostrowie Wielkopolskim
w Roku Szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – p. Monika Zaremba – Stefańska

Z-ca przewodniczącej – p. Mariusz Kupczyk

Skarbnik – p. Beata Szymanowska

Sekretarz – 

 

 

konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Raszkowie O/Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 34

 

80 8430 0009 0019 0453 0185 8990