Konsultacje dla rodziców

Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców znajduje się na dzienniku internetowym.