Rekrutacja - oferta

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które od 1 września przyjdą do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim. Poniżej link, który umożliwi Państwu dołączenie do spotkania. Pierwsze spotkanie, zgodnie z harmonogramem, będzie dotyczyło informacji ogólnych na temat szkoły, obecni będą: Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, w zakładce Rekrutacja do klas I na bieżąco będziemy umieszczać ważne informację dotyczące klas pierwszych.
Mejle wysyłaliśmy tylko do tych rodziców, którzy udostępnili nam adresy mejlowe. Tylko w ten sposób możemy się z Państwem komunikować.

meet.google.com/fme-hajc-ayf

 

z poważaniem

sekretariat Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Rataja

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staroprzygodzka 112

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax 62 7382521

 

Szanowni Państwo, mimo trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, rekrutacja dzieci do klas pierwszych trwa.

 

Możecie Państwo:

W czasie stanu epidemii, dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników, ograniczamy ich kontakt z osobami z zewnątrz .

Informacje dotyczące naborów do szkół podstawowych znajdziecie Państwo pod adresem elektronicznym: https://umostrow.pl/nabor-do-szkol-podstawowych-w-2016-r.html

 

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy kontaktować się telefonicznie  z sekretariatem szkoły od godz. 8.00 do godz. 12.00.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna naszej szkoły adresowana jest do wszystkich uczniów i stwarza im szansę wszechstronnego rozwoju. Jesteśmy szkołą otwartą, w której ważne miejsce w procesie nauczania i wychowania zajmują rodzice.

Wykwalifikowana i kreatywna kadra nauczycieli w codziennej pracy wykorzystuje innowacje pedagogiczne. Należą do nich: elementy oceniania kształtującego, pedagogika zabawy, gra na instrumentach, platforma Classdojo, współpraca międzynarodowa w ramach projektów eTwinning oraz Adore my Origin, spotkania adaptacyjne dla przyszłych pierwszaków.

 

Szczegóły rekrutacji 

 

W pracy pomagają nam zdobycze współczesnej techniki ułatwiające w niekonwencjonalny sposób prowadzić lekcje, zarówno w salach lekcyjnych, jak i poza nimi, wyzwalając aktywność uczniów.

Tradycją naszej szkoły stały się wspólne wyjścia do kina, teatru i filharmonii.

Ważną formą poznawania otaczającego świata i ludzi są organizowane wycieczki, te bliższe - do parku, sklepu czy biblioteki oraz dalsze – do miejsc pięknych i ważnych.

Bardzo chętnie i często zapraszamy do nas ludzi z pasją wierząc, że zarazimy takim podejściem do życia naszych wychowanków.

Nasi mali przyjaciele mają możliwość korzystania z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z zaangażowaniem.

Każde dziecko znajdzie u nas warunki sprzyjające rozwijaniu pasji, osiąganiu sukcesów, budowaniu przyjaznych relacji z rówieśnikami, przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

 

 

sala5 sala4 sala1 sala