Rekrutacja - oferta

 

Oferta edukacyjna naszej szkoły adresowana jest do wszystkich uczniów i stwarza im szansę wszechstronnego rozwoju. Jesteśmy szkołą otwartą, w której ważne miejsce w procesie nauczania i wychowania zajmują rodzice.

Wykwalifikowana i kreatywna kadra nauczycieli w codziennej pracy wykorzystuje innowacje pedagogiczne. Należą do nich: elementy oceniania kształtującego, pedagogika zabawy, gra na instrumentach, platforma Classdojo, współpraca międzynarodowa w ramach projektów eTwinning oraz Adore my Origin, spotkania adaptacyjne dla przyszłych pierwszaków.

 

Szczegóły rekrutacji 

 

W pracy pomagają nam zdobycze współczesnej techniki ułatwiające w niekonwencjonalny sposób prowadzić lekcje, zarówno w salach lekcyjnych, jak i poza nimi, wyzwalając aktywność uczniów.

Tradycją naszej szkoły stały się wspólne wyjścia do kina, teatru i filharmonii.

Ważną formą poznawania otaczającego świata i ludzi są organizowane wycieczki, te bliższe - do parku, sklepu czy biblioteki oraz dalsze – do miejsc pięknych i ważnych.

Bardzo chętnie i często zapraszamy do nas ludzi z pasją wierząc, że zarazimy takim podejściem do życia naszych wychowanków.

Nasi mali przyjaciele mają możliwość korzystania z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z zaangażowaniem.

Każde dziecko znajdzie u nas warunki sprzyjające rozwijaniu pasji, osiąganiu sukcesów, budowaniu przyjaznych relacji z rówieśnikami, przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

 

 

sala5 sala4 sala1 sala