Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Ostrowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wnioski można składać od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły (pieczątka szkoły na wniosku).

 

Więcej informacji w pliku Regulamin

Katalog wydatków

Wzór oświadczenia

Wzór wniosku