Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018 

Zebrania organizacyjne

21.09.2017 r. kl. IV – VI godz. 17.00

20.09.2017 r. kl. I – III godz. 17.00

Zebranie śródokresowe rodziców

21.11.2017 r. kl. I – III godz. 17.00

23.11.2017 r. kl. IV – VI godz. 17.00

Dyżur dla rodziców - konsultacje

09.01.2018 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00

 

Zebranie śródokresowe rodziców

07.02.2018 r. kl. IV – VI godz. 17.00

08.02.2018 r. kl. I – III godz. 17.00

Zebranie śródokresowe rodziców

18.04.2018 r. kl. I – III godz. 17.00

19.04.2018 r.  kl. IV – VI godz. 17.00

Indywidualne spotkania nauczyciela, ucznia, rodzica

w. potrzeb 7.05-11.05.2018 r. wg harmonogramu ustalonego przez wychowawcę

Dyżur dla rodziców – konsultacje/informacja o rocznych ocenach proponowanych

 

08.06.2018 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00 lub wg. ustaleń wychowawcy z rodzicami