Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2022/2023

W zależności od sytuacji epidemicznej spotkania mogą odbywać się w trybie online

 

Zebrania organizacyjne

15.09.2022 r. kl. I -godz. 17.00,

15.09.2022 r. kl. II-IV – godz. 18.00

16.09.2022 r. kl. VIII godz. 16.30

16.09.2022 r. kl. V-VII – godz. 17.00

Zebranie śródokresowe rodziców

22.11.2022 r. kl. I – III godz. 17.00

23.11.2022 r. kl. IV – VI godz. 17.00

24.11.2022 r. kl. VII – VIII godz. 17.00

Spotkania indywidualne rodzica, ucznia i nauczyciela

10.01.2023 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00

 

Zebranie śródroczne rodziców

24.01.2023 r. kl. I – III godz. 17.00

25.01.2023 r. kl. IV – VI oraz VII godz. 17.00

26.01.2023 r. kl. VIII godz. 17.00

Zebranie śródokresowe rodziców

25.04.2023 r. kl. I – III godz. 17.00

26.04.2023 r. kl. IV– VI godz. 17.00

27.04.2023 r. kl. VII – VIII godz. 17.00

Indywidualne spotkania wychowawcy, ucznia, rodzica

Wg. potrzeb 29.05-02.06.2023 r. wg harmonogramu ustalonego przez wychowawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022

Integralną częścią harmonogramu spotkań z rodzicami jest harmonogram  cotygodniowych konsultacji dla rodziców

W zależności od sytuacji epidemicznej spotkania mogą odbywać się w trybie online

Zebrania organizacyjne

21.09.2021 r. kl. . I – III godz. 17.00

22.09.2021 r. kl  IV –VI godz. 17.00

23.09.2021 r. kl  VII –VIII godz. 17.00

Zebranie śródokresowe rodziców

23.11.2021 r. kl. I – III godz. 17.00

24.11.2021 r. kl. IV – VI godz. 17.00

25.11.2021 r. kl. VII – VIII godz. 17.00

Spotkania indywidualne rodzica, ucznia i nauczyciela

02.01.2022 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00

 

Zebranie śródokresowe rodziców

11.01.2022 r. kl. I – III godz. 17.00

12.01.2022 r. kl. IV – VI godz. 17.00

13.01.2022 r. kl. VII – VIII godz. 17.00

Spotkania indywidualne rodzica, ucznia i wychowawcy

31.01.2022 r. -  11.02.2022  od godz. 17.00 do godz. 18.00 lub  wg harmonogramu ustalonego przez wychowawcę

Zebranie śródokresowe rodziców

26.04.2022 r. kl. I – III godz. 17.00

27.04.2022 r. kl. IV– VI godz. 17.00

28.04.2022 r. kl. VII – VIII godz. 17.00

Indywidualne spotkania wychowawcy, ucznia, rodzica

Wg. potrzeb 30.05-03.06.2022 r. wg harmonogramu ustalonego przez wychowawcę