Harmonogram spotkań

Sekretariat czynny jest w godzinach 06:30-16:00

Zebrania z rodzicami i spotkania indywidualne/ konsultacje

Nauczyciele pełnią dyżur stacjonarnie lub online dla rodziców raz w tygodniu

Lp.

Zebrania z rodzicami i spotkania indywidualne/ konsultacje

Termin

1.

Zebrania organizacyjne online

23.09.2020 r.  klasy I-III  godz.17.00

24.09.2020 r. klasy IV-VII godz.17.00 

2.

Spotkanie stacjonarne w sali gimnastycznej na temat egzaminu ósmoklasisty

( w przypadku zwiększenia zagrożenia epidemicznego spotkanie odbędzie się w trybie online)

 

 

23.09.2020   r. klasy VIII godz.18.00

 

          sala gimnastyczna

27.09.2020 r. Rada Rodziców

3.

Zebranie śródokresowe online rodziców

25.11.2020 r. klasy I-III godz.17.00

26.11.2020 r. klasy IV-VIII godz.17.00 

4.

Dyżur dla rodziców – konsultacje stacjonarnie ( w zależności od sytuacji epidemicznej, w przypadku nasilenia zachorowań w regionie dyżur online. Informacja zostanie podana z tygodniowym wyprzedzeniem) po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem

 13.01.2021 r. klasy I-III

14.01.2021 r. klasy IV-VIII

Godz. 17.00-18.00

5.

Zebranie śródroczne  rodziców

3.02.2021 r. klasy I-III  godz.17.00

   4.02.2021 r. klasy IV –VIII         godz.17.00

6.

Zebranie śródokresowe  rodziców

21.04.2021 r. klasy I-III  

godz.17.00

22.04.2021 r. klasy IV-VIII  godz.17.00

7.

Indywidualne spotkania nauczyciela, ucznia, rodzica

Wg. potrzeb 10.05.2021 – 14.05.2021 r.

Wg. harmonogramu ustalonego przez wychowawcę

8.

Dyżur dla rodziców – konsultacje stacjonarnie ( w zależności od sytuacji epidemicznej, w przypadku nasilenia zachorowań w regionie dyżur online. Informacja zostanie podana z tygodniowym wyprzedzeniem) po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem

9.06.2021 r.

Godz. 17.00- 18.00

 

Spotkania z rodzicami będą odbywały się w trybie online. Jeśli zmieni się sytuacja epidemiczna i ryzyko zakażenia Covid 19 będzie minimalne, spotkania z rodzicami będą odbywały się w trybie stacjonarnym.