Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019 

Zebrania organizacyjne

12.09.2018 r. kl. IV – VII godz. 17.00

13.09.2018 r. kl. I – III godz. 17.00

Zebranie śródokresowe rodziców

21.11.2018 r. kl. I – III godz. 17.00

23.11.2018 r. kl. IV – VII godz. 17.00

Dyżur dla rodziców - konsultacje

02.01.2019 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00

 

Zebranie śródokresowe rodziców

09.01.2019 r. kl. IV – VI godz. 17.00

10.01.2019 r. kl. I – III godz. 17.00

Zebranie śródokresowe rodziców

10.04.2019 r. kl. I – III godz. 17.00

11.04.2019 r.  kl. IV – VI godz. 17.00

Indywidualne spotkania nauczyciela, ucznia, rodzica

Wg. potrzeb 6.05-10.05.2019 r. wg harmonogramu ustalonego przez wychowawcę

Dyżur dla rodziców – konsultacje/informacja o rocznych ocenach proponowanych

 

05.06.2019 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00 lub wg. ustaleń wychowawcy z rodzicami