Sekretariat - Kontakt

Sekretariat Szkoły

Podstawowej nr 6 im. M. Rataja

w Ostrowie Wielkopolskim 

tel. 62 7382521

Adresy mejlowe:

sekretariat@podstawowa6.pl  - sprawy ogólne

obiady@podstawowa6.pl – zamawianie obiadów

pierwszaki@podstawowa6.pl  -  sprawy dotyczące rekrutacji

 

Godziny pracy sekretariatu

7.00 – 16.00

Pracownicy administracji

Kierownik gospodarczy: Anna Gubańska – Junyszek

Sekretarz szkoły: Agnieszka Drobnikowska – Kupczyk

Sekretarka: Wirginia Glinkowska