Techniki uczenia się

  1. Tworzenie mapy myśli.   
  2. Drama.