MAŁY WOLONTARIAT

Przyłączamy się do VII edycji akcji "Opatrunek na Ratunek"

MAŁY WOLONTARIAT przyłącza się do VII edycji akcji

 

Wracający z misji wolontariusze Fundacji i sami misjonarze zwracają się z prośbą o przesłanie środków opatrunkowych. Do misyjnych przychodni i szpitali zgłaszają się najczęściej ludzie najbiedniejsi i najbardziej chorzy. Zgłaszają się Ci, których nie stać na leczenie w państwowych szpitalach i nie stać na wizytę u miejscowego szamana. W tropikalnym klimacie rany goją się gorzej, a wiele tropikalnych chorób dotyczy również skóry. W surowych warunkach życia pozbawionego wszelkich wygód nietrudno o rany zadane narzędziami przy pracy w domu i obejściu. Pracujące od najmłodszych lat dzieci często ulegają urazom, cierpią z powou poparzeń gotowanymi na wolnym powietrzu potrawami lub od ogniska. W tropiku wielką plagą są ugryzienia pcheł piaskowych, którym najczęściej ulegają biegające boso dzieci.

MAŁY WOLONTARIAT przyłącza się do VII edycji akcji "Opatrunek na Ratunek".

Akcja organizowana jest przez fundację Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", która zbiera bandaże, gazy, plastry, igły, strzykawki oraz rękawiczki jednorazowe.

Zebrane materiały zostaną przekazane misyjnym szpitalom w Afryce.

Akcja w naszej szkole trwa do  22 grudnia 2017 r.

Przyniesione opatrunki przekazujemy koordynatorowi akcji - p. Dorocie Krzeszowskiej /sala nr 6/.


Przyłączamy się do akcji "Opatrunek na Ratunek" 2016

Przyłączamy się do akcji

Przyłączamy się do akcji "Opatrunek na Ratunek"

Akcja organizowana jest przez fundację Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", która zbiera bandaże, gazy, plastry, igły, strzykawki oraz rękawiczki jednorazowe.

Zebrane materiały zostaną przekazane misyjnym szpitalom w Afryce.

Akcja w naszej szkole trwa do  końca marca.

Przyniesione opatrunki przekazujemy: wychowawczyni kl 2b

Dorocie Krzeszowskiej /sala nr 6/

Akcję koordynuje Izabela Dembińska-Rokicka i Dorota Krzeszowska.

 


 Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów lub kartek do ciężko chorych dzieci.

Listy i kartki dają chorym dzieciom wsparcie psychiczne oraz siły do w walki z chorobą.

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 6 włączyli się w akcję Marzycielskiej Poczty. Wykonali własnoręcznie kartki, które następnie wysłali do wybranych dzieci: Ewy z Wołomina, Tobiasza z Lublina, Mateusza z Rybnika.

Mamy nadzieję, że akcja podjęta przez wolontariuszy przyniesie wiele radości dzieciom przebywającym w szpitalach.

Zachęcamy wszystkich do napisania listu lub kartki w tym magicznym czasie bożonarodzeniowym.

Koordynatorki akcji: Dorota Krzeszowska i Izabela Dembińska-Rokicka

 

Zakończenie akcji "Opatrunek na ratunek"

Dzięki waszej pomocy udało się zebrać bandaże, gazy, kompresy, plastry opatrunkowe, rękawiczki gumowe, igły i strzykawki.

Dzięki pomocy pani Elżbiety Ryszkiewicz paczki z opatrunkami zostały przewiezione i przekazane do Fundacji Redemptoris Missio w Poznaniu.

Zostaną one przesłane misjom prowadzącym przychodnie i szpitale.

Misje pomagają najbardziej potrzebującym i chorym ludziom w Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Kongo, Etiopii oraz Papuę Nową Gwineę.

 

Wszystkim nauczycielom, rodzicom i dzieciom, którzy włączyli się w akcję bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Koordynatorki "Małego Wolontariatu":  Dorota Krzeszowska i Izabela Dembińska-Rokicka

 

Wcześniejsze akcje - w archiwum