Świetlica

Świetlica

 O ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Opieka w naszej świetlicy jest sprawowana codziennie

od godz. 6:30 do 17:00.

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Daria Michalak-Jaźwiec

Kinga Szewczyk

Katarzyna Stempniewicz

Magdalena Knappe

Anna Berkowska

Teresa Zadka

Agnieszka Spitalniak

Grzegorz Kaszewski

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi oraz po nich w miłym i bezpiecznym otoczeniu, a także stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, pobudzać wyobraźnię dziecka oraz kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się oraz prawidłowe postawy ucznia.

 

W ramach naszej działalności oprócz sprawowania opieki nad dziećmi i pomocy udzielanej podczas odrabiania zadań domowych, przeprowadzamy wiele ciekawych zajęć. Zajęcia przeprowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem:

 

PONIEDZIAŁEK – dzień różnorodności, realizujemy propozycje i pomysły dzieci;

WTOREK – dzień filmowy, oglądamy ciekawe filmy i bajki;

ŚRODA – dzień muzyczny – słuchanie muzyki, nauka i śpiewanie piosenek, karaoke, taniec;

CZWARTEK – dzień czytania książek, opowiadań, wierszy i czasopism;

PIĄTEK – dzień plastyczny – rysowanie, malowanie, modelowanie, klejenie, wycinanie.

 

Stałe formy pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na świeżym powietrzu), zajęcia komputerowe, prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na tematy poruszane przez uczniów.