Świetlica

Świetlica

 

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godz. 6.30 do 16.30
Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej również w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

Świetlica miejscem wypoczynku, nauki, zabawy oraz rozwijania talentów i pasji

 

Stałe elementy w świetlicy: śpiew, taniec, czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie łamigłówek, gry stolikowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, elementy gimnastyki i rytmiki, rozwiązywanie zadań z programu MegaMisja, prace plastyczne i techniczne, pomoc w odrabianiu zadań domowych, zabawy wg uznania dzieci.

Hasło dnia

Poniedziałek: W kręgu muzyki

Wtorek: Taneczne wtorki

Środa: W kręgu literatury dziecięcej

Czwartek: Artystyczne wyzwania

Piątek: Piątkowe podróże po świecie

Spotkania z MegaMisją

 

Miesiąc

Tematyka zajęć

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

I. Integracja w grupach i organizacja pracy świetlicy

- Prace porządkowo – gospodarcze w salach, urządzanie kącików zabaw.

- Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w świetlicy.

- Zapoznanie z „Regułami bycia razem”.

- Zapoznanie z regulaminem bezpiecznego zachowania się w świetlicy i stołówce szkolnej.

- Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier.

II. Bezpieczeństwo na drogach i ulicach

- „Bezpieczna droga do szkoły”- zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach – przejście

dla pieszych, chodnik.

- wykonanie znaków drogowych.

III. Przeciwdziałanie agresji

- Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?" – pogadanka

- Portret mojego przyjaciela.

- Układanie kodeksu dobrych manier.

- Rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej.

IV. Chrońmy nasze środowisko

- Rozmowa na temat ochrony środowiska.

- Praca plastyczna w grupach – plakat „Nasza ziemia”

- Szanujmy lasy i rzeki.

- Poznanie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody.

 

P

A

Ź

D

Z

I

E

R

N

I

K

I. Złota polska jesień

- Zmiany w przyrodzie.

- Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej.

- Praca plastyczna - dary jesieni.

- „Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów lub „Kasztanowe

cudaki” z kasztanów i żołędzi.

II. Dzień Edukacji Narodowej

- Rozmowa na temat święta.

- Swobodne wypowiedzi dzieci o pracy wszystkich pracowników w szkole.

- Mój wymarzony nauczyciel – praca w grupach (wypisywanie cech)

- Praca plastyczna „Portret nauczyciela”.

-Wykonanie laurek dla wychowawców klas oraz pisanie życzeń.

III. Podróże po Polsce

- Opowiadanie dzieci o swoich podróżach.

- Zapoznanie z mapą Polski.

L

I

S

T

O

P

A

D

I. Polskie święta i tradycje – Święto Zmarłych i zaduszki

- Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

- Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.

- Święto Niepodległości – pogadanka, symbole narodowe, wykonanie kotylionu

- Co to znaczy być patriotą ?

- Ostrów Wielkopolski – moja mała ojczyzna – prace plastyczne i techniczne.

II. Z kulturą za pan brat

- Rozmowa na temat kulturalnego zachowania się w miejscach

publicznych – zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe.

- Bawimy się teatr – inscenizacja wierszy, przygotowanie rekwizytów.

- Konkretyzacje rysunkowe utworów Brzechwy i Tuwima.

III. Polskie zwyczaje – andrzejki

- Wróżby na andrzejki - przygotowanie wróżb, rekwizytów

- Wspólna zabawa.

- Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek o tematyce andrzejkowej.

 

G

R

U

D

Z

I

E

Ń

I. Grudniowe tradycje

- Barbórka – rozmawiamy o pracy górnika, prace plastyczne

- Mikołajki – wyjazd do teatru, prace plastyczno-techniczne.

- Pisanie listu do świętego Mikołaja.

- Planowanie i wykonanie świątecznego wystroju świetlicy.

- Przy wigilijnym stole – pogadanka na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

- Czar polskich kolęd –wspólne śpiewanie

II. Zwierzęta zimą

- Jak dbać o zwierzęta zimą?

- Pomysły na karmniki dla ptaków.

- Moje ulubione zwierzątko – portret, prace plastyczne

S

T

Y

C

Z

E

Ń

 

I. Zimowe pejzaże

- Zmiany w przyrodzie zimą.

- Jak się odżywiać i ubierać podczas zimy.

- Zimowe popołudnia nie muszą być nudne – propozycje spędzania wolnego czasu.

- Zimowy pejzaż – praca plastyczna.

II. Tradycje polskie i nie tylko – karnawał.

- Noworoczne postanowienia

- Karnawałowe maski

- Zabawa w świetlicy

III. Dzień Babci i Dziadka

- Za co kochamy nasze babcie i naszych dziadków? – rozmowa

- W jaki sposób można pomóc ludziom starszym – wymiana pomysłów.

- Wykonanie laurek i ułożenie życzeń.

- Piosenka dla babci i dziadka.

IV. Ferie

- Co udało nam się zrobić w I okresie? – podsumowanie.

- Jak bawić się bezpiecznie podczas ferii? – pogadanka

- Pomysły na ciekawe ferie.

 

L

U

T

Y

I. Idzie luty, podkuj buty – polskie przysłowia

- Wyjaśniamy znaczenie polskich przysłów.

- Konkretyzacja rysunkowa wybranego przysłowia.

II. Święto Szkoły

- Pogadanka na temat patrona szkoły.

- Tydzień z pasją – rozmowy na temat pasji i talentów, prezentowanie przez dzieci własnych zainteresowań; zachęcanie innych do rozwijania talentów.

- Moja pasja – wystawa eksponatów przyniesionych przez uczniów.

- Kolega i Koleżanka Roku – cechy dobrego kolegi i dobrej koleżanki.

- Co to znaczy „ Uczeń z klasą”? – wymiana poglądów.

 

III. W krainie baśni H. Ch. Andersena

- Czytanie baśni J. Ch. Andersena.

- Wykonanie ilustracji do baśni.

- Oglądanie baśni J. Ch. Andersena na płytach DVD.

- Swobodne wypowiedzi dzieci na temat bohaterów baśni.

- Rozmowy z dziećmi na temat „Jak spędziłem zimowe ferie?”

 

M

A

R

Z

E

C

I. Dzień Kobiet

- Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana.

- Sylwetki słanych kobiet - dopasowywanie nazwisk do imion.

- Kto jest dżentelmenem, a kto damą ? – zasady dobrego zachowania względem kobiety.

- Czytanie wierszy, poznanie piosenek z okazji Dnia Kobiet.

- Laurki dla pań, sióstr, mam …

II. Zdrowie i higiena

- Pogadanka na temat „Dlaczego należy dbać o zdrowie?”

- Słuchanie piosenek „Witaminki”, „Mydło lubi zabawę”.

- Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce zdrowotnej.

- Recepta na ciszę – wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy.

- Konkurs rysunkowy związany z codziennymi czynnościami

związanymi z higieną i zdrowiem.

III. Wiosenne pejzaże

- Zmiany w przyrodzie wiosną.

- Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy „Wiosenne porządki”.

- Rozmowy na temat marcowej pogody i zmian w przyrodzie na podstawie wiersza „Marzec” i „Ciepło – zimno”.

- Wykonanie ilustracji do przysłowia „W marcu jak w garncu”

- Nauka piosenki „Zaspane słoneczko”

- Nowalijki – pierwsze wiosenne warzywa

- Rozmowa o zwyczaju topienia marzanny – znaczenie tego obrzędu.

 

K

W

I

E

C

I

E

Ń

I. Powrót ptaków

- Zapoznanie dzieci na podstawie wiersza pt. „Ptasie radio” z ptakami i ich nazwami , wyszukiwanie w encyklopedii nazw i czytanie o ich przyzwyczajeniach , rozpoznawanie najczęściej występujących gatunków.

- Oglądanie filmów przyrodniczych o ptakach.

- Papieroplastyka pt. „ Bociany” - modelowanie z papieru i malowanie farbami plakatowymi.

- Nauka słów i melodii piosenki pt. „ Kochajmy ptaki”;

- „ Podróż do krainy ptaków” – rozwiązywanie zagadek , rebusów i łamigłówek dotyczących ptaków.

II. Wielkanocne tradycje

- Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi.

- Wielkanocna kartka – projektowanie i redagowanie życz wielkanocnych.

- Wielkanocne koszyczki, zajączki, kurczaki i pisanki – prace techniczne i plastyczne.

- Ozdabianie świetlicy wiosennymi motywami.

III. W zdrowym ciele, zdrowy duch

- Sposoby spędzania czasu na świeżym powietrzu.

- Znaczenie sportu dla zdrowia – rozmowa z dziećmi.

- Jak powinien wyglądać dzień ucznia ? – zapisanie wskazówek dla dzieci dotyczących higieny odpoczynku po lekcjach, ze zwróceniem uwagi na korzyści wynikające z częstego przebywania na świeżym powietrzu.

IV. Dbamy o nasze środowisko

- Rozmowa na temat konieczności ochrony środowiska.

- Przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby ( ścieki przemysłowe i ścieki z gospodarstw domowych, dym z kominów, wysypiska śmieci )

- Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce - praca z albumami zwierząt

- Wszyscy musimy dbać o naszą Ziemię – rozmowa, prace plastyczno-techniczne.

 

 

M

A

J

I. Polskie święta i tradycje

- Majowe święta - rozmowa na temat świąt narodowych I i III Maja.

- Nasze symbole narodowe – godło i flaga, hymn.

- Gołąb – symbol pokoju. Odrysowanie od szablonu, wycięcie

i łączenie elementów ptaka.

II. Zawody naszych rodziców

- Rozmowa z dziećmi na temat zawodów i pracy rodziców.

- Zawody wykonywane przez rodziców, ich znaczenie w życiu każdego z nas.

- Praca plastyczna - ,, Zawód który mi się podoba".

- Wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody – technika dowolna.

- Układanie zagadek i rebusów o zawodach naszych rodziców.

III. Majówka z rodziną

- Sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną.

- Dzień Matki – laurka, kwiaty i życzenia dla mamy – prace plastyczno-techniczne.

- Nauka piosenki dla mamy

- Wypowiedzi dzieci na temat ,, Dlaczego kocham swoją mamę".

- Czytanie opowiadań i wierszy związanych z tematyką Dnia Matki.

  1. Podsumowanie programu MegaMisja

  2.  

 

 

C

Z

E

R

W

I

E

C

I. Międzynarodowy Dzień Dziecka

- Wszystkie dzieci są nasze - rozmowa z dziećmi na temat dzieci różnych narodowości, ich życia, szkoły, zabaw, radości i problemów.

- Dzieci - ich prawa i obowiązki.

- Piszemy listy do kolegi z innego kraju.

- Mój kolega z dalekich stron konkurs plastyczny.

- Gry i zabawy sportowe z okazji Dnia Dziecka na szkolnym boisku.

II. Świat jest piękny

- Planujemy wakacyjne podróże.

- Kraje, które warto zobaczyć – praca z mapą, przewodnikami turystycznymi, oglądanie filmów o ciekawych miejscach na Ziemi i w Polsce.

- Prace plastyczno-techniczne.

III. Szkoła i ja

- Podsumowanie całorocznej pracy.

- Co mi się podobało w świetlicy, a co bym zmienił – rozmowa z dziećmi.

- Ja w świetlicy – praca plastyczna.

- Z piosenką na wakacje – nauka wakacyjnej piosenki.

- Jak w wakacje się nie nudzić, a może książka? – sposoby na nudę.

IV. Bezpieczeństwo przede wszystkim

- Bezpieczne wakacje pogadanka.

- Telefony alarmowe – rozmowa z dzie

mi o sytuacjach wymagających korzystania z ważnych telefonów.

- Bezpieczne i rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych
i wodnych.

 

 

Plan pracy świetlicy szkolnej jest otwarty i może ulec modyfikacji.


Wykonaliśmy już 16 zadań z programu MegaMisja dotyczącego cyfrowej edukacji. Zasłużyliśmy na kolejną nagrodę. Tym razem wylosowaliśmy książki i gry edukacyjne.

W kilka dni po realizacji zadania, dostaliśmy paczkę. Uczniowie byli bardzo ciekawi, co w niej jest, ponieważ była dość ciężka. Z niecierpliwością czekali na jej rozpakowanie.

A w niej – 16 ciekawych książek i 5 gier edukacyjnych.

Bardzo się cieszymy z nagród i bierzemy się do wykonywania kolejnych zadań.