Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim – aktualizacja – kwiecień 2016 r.  
cz. 1 
pobierz     cz.2. pobierz 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania zachowania

Ceremoniał

Wniosek o przyjęcie do szkoły