Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim – aktualizacja – kwiecień 2016 r.  
cz. 1 
pobierz     cz.2. pobierz 

Program Profilaktyczny

Program Wychowawczy

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania zachowania