Idę do Szóstki

        "Najważniejszy w każdym działaniu
     jest początek".   Platon      

Każde dziecko znajdzie u nas warunki sprzyjające rozwijaniu pasji, osiąganiu sukcesów, budowaniu przyjaznych relacji z rówieśnikami, przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

   

  

    

 

Osobna świetlica dla uczniów klas pierwszych 

Świetlica dla starszych dzieci 

 Sale 2018Sale 2018Sale 2018Sale 2018Sale 2018Sale 2018