Psycholog

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się w szkole pierwszą pomocą psychologiczną. Oznacza to, że mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby tworzące szkolną społeczność, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną.

Psycholog szkolny prowadzi także działania psychoedukacyjne oraz profilaktyczne, udziela pomocy rodzicom uczniów. Pomoc ta odbywa się poprzez indywidualne spotkania w celu omówienia konkretnych problemów z wychowaniem i edukacją własnych dzieci.

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO: rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, wspieranie ucznia z uzdolnieniami, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.