Historia

Początki

    Ponad sto lat temu w Zębcowie, we wsi w pobliżu Ostrowa, powstała maleńka szkoła. Zanim oddano do użytku właściwy budynek Szkoły Podstawowej nr 6, dzieci z Zębcowa uczyły się w domu przy ulicy Staroprzygodzkiej 110. Budynek należał do pierwszego dyrektora placówki, Jana Michałowskiego, który kierował ją już od 1901 roku. Na parterze mieściły się wówczas dwie sale lekcyjne, a na górze mieszkał dyrektor wraz ze swoją rodziną. W pobliżu tego domu mieszkał również późniejszy dyrektor Agaton Ziółkowski. W latach 1903 – 1904 wzniesiono budynek szkoły. Nie jest jednak znana dokładna data kiedy rzeczywiście siedzibą szkoły został nowy budynek. Warunki do nauki w ówczesnej placówce były nader skromne, a faktyczny rozwój szkoły miał przypaść na lata tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej w 1945 roku.

historia

Rozwój szkoły

    Szkoła wznowiła swoją działalność po niemal sześciu latach niemieckiej okupacji. Dokładna data rozpoczęcia zajęć przypada na 26 lutego 1945 roku. Do szkoły zgłosiło się wtedy 82 uczniów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Uczniowie mogli liczyć jedynie na trzech nauczycieli. W roku 1946 powstało w szkole harcerstwo. Działalność rozpoczęło również koło PCK. Kolejne lata to szybki wzrost liczby dzieci i równoczesne powiększanie się kadry pedagogicznej. Świadczyło to o wysokim poziomie nauczania w placówce, ale i o przemianach demograficznych jakie zaszły w okolicach Zębcowa.

    Lata pięćdziesiąte to budowa nowej świetlicy, a także dobudowa nowych pomieszczeń. W kolejnych latach nastąpiły inne ważne zmiany, które pozwoliły  w sposób znaczny unowocześnić szkołę. W szczególności było to widoczne w roku szkolnym 1968/1969. W okresie lipca i sierpnia w większości wyremontowano stary budynek szkoły. W wyniku tego pojawiły się dwie nowe sale lekcyjne, powiększony pokój nauczycielski, gabinet lekarski, kancelaria i sekretariat, a także gabinet chemiczno – fizyczny. Szkoła zyskała także nową szatę zewnętrzną. W całym budynku zastąpiono stare okna, nowymi, większymi, które rozjaśniły i unowocześniły wnętrza klas.

    Lata siedemdziesiąte to kilka innych ważnych wydarzeń w życiu Szkoły Podstawowej nr 6. W roku szkolnym 1970/1971 rozebrano stary budynek gospodarczy,  który nie pasował do nowego oblicza szkoły. Na jego miejsce w szybkim tempie wyrósł nowoczesny budynek. Nowy obiekt gospodarczy mieścił klasę do zajęć praktyczno – technicznych, kotłownie i magazyny na opał. Pracę nadzorował ówczesny dyrektor placówki Czesław Judziński. Dnia 23 września 1978 roku miało miejsce uroczyste otwarcie boiska sportowego. W pracach wykończeniowych uczestniczyło wielu rodziców. Plan budowy tego obiektu powstał już w 1976 roku. Sama data oddania do użytku boiska była niezwykle podniosłą uroczystością, ponieważ przybyło na nią wielu ważnych przedstawicieli politycznych, administracyjnych i oświatowych. Przecięcia wstęgi na nowym obiekcie dokonali ówczesny prezydent miasta Grzegorz Woźny i dyrektor szkoły Czesław Judziński. Rok później dobudowano ławki na trybunach, ułożono krawężniki wokół bieżni i posadzono drzewa.

   historia1historia2

historia3
Otwarcie boiska szkolnego.

    W 1985 roku na zasłużoną emeryturę przeszedł dyrektor Czesław Judziński. Zapisał się on w historii szkoły jako znakomity gospodarz i wychowawca wielu pokoleń uczniów i nauczycieli. W ciągu jego osiemnastoletniego urzędowania rozbudowano szkołę i stworzono zaplecze gospodarcze i sportowe Tą datę można więc uznać za symboliczny koniec niezwykle istotnego etapu w życiu Szkoły Podstawowej nr 6.

Wybór Patrona Szkoły

    W roku szkolnym 1986/1987 miało miejsce doniosłe wydarzenie w dziejach Szkoły Podstawowej nr 6. Wybrano wówczas Patrona Szkoły, którym został wybitny polityk dwudziestolecia międzywojennego Maciej Rataj. Uroczystość związana z wyborem Patrona odbyła się w dniu 13 października 1986 roku. W tych uroczystościach wzięła udział młodzież szkolna, Dyrekcja, nauczyciele i mieszkańcy dzielnicy Zębców, a także reprezentanci władzy ludowej i przedstawiciele oświaty. Sami zaś rodzice uczniów brali czynny udział w przygotowaniach do nadania imienia szkoły.

    Podwaliny pod nadanie szkole imienia Macieja Rataja podłożył ostrowski działacz ludowy Lucjan Hofman, a także ówczesny dyrektor Stefan Glinkowski. Faktycznie o wyborze Patrona Szkoły zadecydowało gremium mieszkańców osiedla. Były bowiem też inne kandydatury. Wśród nich między innymi tak znane postacie jak: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Dąbrowska, Władysław Broniewski. Pojawiła się też propozycja, aby nadać szkolę imię II Armii Wojska Polskiego. Większość zebranych ostatecznie opowiedziała się za Maciejem Ratajem.

    Na cześć nadania imienia szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Ratajowi. Szkoła Podstawowa otrzymała również sztandar. Na budynku szkoły zawisła tablica z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja”. Na frontonie budynku odsłonięta została również płaskorzeźba z wizerunkiem patrona. W szkolę urządzono też Izbę Pamięci Macieja Rataja. Zgromadzono w niej historyczne dokumenty na temat historii ruchu ludowego w Polsce.

historia5

 historia4

historia6

             Maciej Rataj historia19Patronem SP 6.

Należy zaznaczyć, że ,”szóstka’” jako jedna z pierwszych wśród szkół podstawowych w Polsce otrzymała imię Macieja Rataja. Od tego momentu w szkole ma miejsce co roku uroczysta akademia związana z Patronem Szkoły. Pierwszy Dzień Patrona Szkoły odbył się 19 lutego 1987 roku. Święto obchodzone było w rocznicę urodzin Macieja Rataja. Do dnia dzisiejszego uroczystości te mają doniosłe znaczenie. Sylwetka Macieja Rataja stanowiła przecież i stanowi po dziś dzień swoistą inspiracje dla kolejnych pokoleń uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.

Czasy najnowsze

    W roku szkolnym 1987/1988 nową dyrektorką szkoły została Maria Torzyńska. Za jej urzędowania miało miejsce wiele ważnych wydarzeń dla życia Szkoły Podstawowej nr 6. W roku 1990 wprowadzono do szkoły po raz pierwszy religię. Rok 1991 to zmiana w skali oceniania przedmiotów i zachowania, która również stanowiła pewną nowość. Widać było, że  życie w szkole idzie nowymi torami. W roku 1992 zakupiono kserokopiarkę, która znacząco usprawniła pracę nauczycieli i uczniów. W szkole miało miejsce też mnóstwo wydarzeń artystycznych i sportowych. Sama zaś dyrektor SP 6 Maria Torzyńska zapoczątkowała konkurs pieśni religijnej „Cecyliadę”. Konkurs ten odbywa się do dziś i jest on niezwykle popularnym wydarzeniem wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców osiedla. Analogicznie ma się sprawa z konkursem międzyszkolny „Omnibus”. Dużą popularność  w tym okresie zyskały kilkudniowe wyjazdy w ramach „Zielonej Szkoły”. Wycieczki te do dziś są w SP 6 bardzo ważnym elementem integracyjnym poszczególne grupy klasowe. Mają też istotne znaczenie w upowszechnianiu wiedzy w zakresie przyrody.

    8 listopada 1992 roku szkołę odwiedziła reporterka ,,Gazety Ostrowskiej’’. Stwierdziła ona w swoim artykule, że Szkoła Podstawa nr 6 potrzebuje rozbudowy. Wynikało to z tego, że okolice Zębcowa zasiedlały wówczas młode małżeństwa, które co roku posyłały swoje dzieci do szkoły. Liczba uczniów „szóstki” zaczęła wtedy błyskawicznie wzrastać. W niedalekiej przyszłości mogło to spowodować, że budynek szkoły będzie po prostu za mały. Właśnie ten moment przesądził o tym, że pojawił się plan powiększenia szkoły.

    Pierwszą ważną inwestycją w SP 6 po 1990 roku było oddanie do użytku estetycznych sanitariów, a następnie wymiana stolarki okiennej. Potem przyszła kolej na obiekt sportowy. Pełnowymiarową salę gimnastyczną oddano do użytku w dniu 1 września 1999 roku.  Budowa sali rozpoczęła się w 1998 roku. 1 września nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego przez ówczesnego prezydenta Ostrowa Mirosława Kruszyńskiemu i przez Posła na Sejm RP Józefa Gruszki. Oddana sala gimnastyczna jest nowoczesnym obiektem, który potrafi pomieścić niemal 260 osób. Marzenie o nowoczesnym obiekcie zostało spełnione dzięki dyrektor Marii Torzyńskiej, a łączny koszt inwestycji wyniósł 2 477 tys. zł.

historia20Wmurowanie kamienia węgielnego przez prezydenta Kruszyńskiego.

historia7

Sala gimnastyczna w trakcie realizacji budowy.

historia8

Nowa sala gimnastyczna.

    Podobne znaczenie miało wybudowanie łącznika, który ułatwił pracę dzieciom i nauczycielom. Dzięki temu szkoła zyskała nowe sale lekcyjne, a uczniowie mogli się uczyć wreszcie w systemie jednozmianowym. Nie było już poczucia „ciasnoty”, a warunki polepszyły się w sposób znaczny.

    W tym czasie w SP 6 wybudowano nową aulę i ekologiczną kotłownie (ogrzewanie gazowe). Powstały także nowoczesne, zamykane szafki osobiste służące do przechowywania książek i okryć. Były to miedzy innymi zasługą ówczesnej dyrektor Marii Torzyńskiej. Inwestycje z lat dziewięćdziesiątych niewątpliwie otworzyły przed Szkołą zupełnie nowe perspektywy rozwoju.

historia9

Biblioteka szkoły z czasów urzędowania dyrektor Marii Torzyńskiej.

historia10

Nowe szafki dla uczniów.

    Dnia 22 lutego 2003 roku miały miejsce huczne obchody stulecia szkoły. W uroczystościach uczestniczyli rodzice, nauczyciele i uczniowie, a także przedstawiciele władz miejskich. Inauguracja obchodów rozpoczęła uroczysta Msza św. w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Kolejnym ważnym punktem programu była akademia w gmachu szkoły.  Na część artystyczną złożyło się przedstawienie historii szkoły, występy szkolnego chóru i koła tanecznego. Ponadto swoimi wspomnieniami na temat dawnego funkcjonowania ,,szóstki’’ podzielił się wieloletni dyrektor Czesław Judziński. Część artystyczną urozmaicił w tym dniu Turniej Sportowy Trzech Pokoleń. Odczytano też liczne listy gratulacyjne. Wręczono również 100 czerwonych róż od Rady Pedagogicznej dla dyrektorki Marii Torzyńskiej

historia11

historia12

Obchody stulecia w SP 6.

    Kolejne lata to okres urzędowań dyrektor Małgorzaty Pakuły. W szkole podtrzymana została ważna tradycja związana z „Cecyliadą”, „Omnibusem” i „Zieloną Szkołą”. Szkoła została zabezpieczona nowoczesnym płotem, a także rozwiązano kwestie przejścia dla pieszych przy budynku placówki. Istotnym wydarzeniem była również budowa Orlika. Otwarcie boiska nastąpiło w dniu 7 grudnia 2009 roku. Uroczyście wstęgę na boisku przecinali: Ówczesny Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Radosław Torzyński, Zastępca Prezydenta Stanisław Krakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Taciak, parlamentarzyści Andrzej Dera i Witold Sitarz, Zastępca Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny. 

9ff09l

Otwarcie Kompleksu boisk – ORLIK 2012.

boisko8

Orlik należący do SP 6

boisko6

 

historia14Szkoła Podstawowa nr 6 przed powstaniem nowego opłotowania.

SZKOŁASZKOŁA1

Szkoła Podstawowa nr 6 – 2011 roku.

    We wrześniu 2012 roku nową dyrektor SP 6 została Anna Galant. Jak dotąd wielkim osiągnięciem szkoły jest oddanie do użytku placu zabaw. Wydarzenie to miało miejsce 8 listopada 2012 roku. Na placu zostały zamontowane drabinki, drążki, pomosty, zjeżdżalnie i kolorowe huśtawki. W wyniku planu rządowego „Radosna szkoła” udało się niewątpliwie zapewnić najmłodszym różnorodne atrakcje. Ta inwestycja otworzyła kolejny rozdział w życiu Szkoły Podstawowej nr 6. Placówka jest przy tym nieustannie unowocześniania. Wzbogacana nowymi komputerami, tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami na miarę XXI wieku.

historia15Nowy plac zabaw w SP 6.

historia16

Jedna z sal lekcyjnych w SP 6 – czasy obecne.

    Szkoła Podstawowa nr 6 należy do jednych z najstarszych placówek oświatowych w naszym mieście. Jej mury pamiętają czasy pierwszej i drugiej wojny światowej, okres komunizmu i przemian związanych z III RP. Długa tradycja zobowiązuje nowe pokolenia uczniów do pielęgnowania tej długiej tradycji. Słowa znanego XIX-wiecznego pisarza francuskiego Victora Hugo idealnie podkreślają rolę historii w życiu każdego człowieka: „Czym jest his­to­ria? Echem przeszłości od­bi­tym przez przyszłość. Od­blas­kiem przyszłości rzu­conym w przeszłość”. Nie zapominajmy gdzie są korzenie naszej szkoły i kim byli nasi poprzednicy, czego dokonali.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 6 w latach 1903 – 2013

Jan Michałowski 1903
Groń  
Agaton Ziółkowski 1945-1951
Edmund Jędraszczak 1951-1953
Irena Zielenin 1953
Stefan Duszyński 1958-1967
Czesław Judziński 1967-1985
Stefan Glinkowski 1985-1987
Maria Torzyńska 1987-2007
Małgorzata Pakuła 2007-2012
Anna Galant od 2012

                  Materiały zebrał i opisał: nauczyciel historii mgr Rafał Leszczyński.