Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Oliwia Siwek klasa 7b

Zastępcy:

Julia Suska klasa 6a,

Amelia Grzegorowska klasa 6b

Zuzanna Tomaszewska klasa 7b

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Zadania do realizacji

Termin

Uwagi

1.

Przygotowanie planu pracy SU

IX

 

2.

Przedstawienie i analiza planu pracy SU

IX

 

3.

Konkurs- zagłosuj na nasz projekt
( Ostrowski Budżet Obywatelski)

IX

 

4.

ZŁOTE MYŚLI WYCZYTANE – projekt czytelniczy

Cały

rok

 

5.

,,Szczęśliwy numerek” – losowanie

Cały

rok

 

6.

Weekendy bez zadań domowych

Cały

rok

 

7.

Wybór SuperKlasy

Cały

rok

Oprac. reg. – IX

Przyzn. tyt. - VI

8.

Zorganizowanie dyskoteki szkolnej z okazji

Dnia Chłopca

IX/X

 

9.

Złożenie życzeń pracownikom szkoły
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

X

 

10.

Zorganizowanie akcji „ Śniadanie daje moc”
z okazji Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania

XI

 

11.

Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej

XI

 

12.

Zorganizowanie kiermaszu świątecznego

XII

 

13.

Złożenie życzeń pracownikom szkoły oraz emerytom z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowanie upominków

XII

 

14.

Seanse filmowe

I

 

15.

Zorganizowanie zabawy karnawałowej w stylu lat 60. Konkurs na najciekawsze przebranie

II

 

16.

Udział w akcjach charytatywnych

Cały

rok

 

17.

Analiza statutu szkoły, poznanie praw
i obowiązków ucznia, znajomość nagród i kar

I

 

18.

Święto szkoły – aktywne włączenie się
w organizację

II

Konkursy:
MAM TALENT
PASJA ROKU
KOLEGA, KOLEŻANKA ROKU

19.

Poczta walentynkowa

II

 

20.

Przywitanie wiosny - międzyklasowy konkurs piosenki

III

 

21.

Złożenie życzeń wielkanocnych uczniom, pracownikom szkoły i emerytom

IV

 

22.

Promowanie uczniów zdolnych poprzez przedstawianie ich na apelach podsumowujących

Cały

rok

 

23.

Analiza pracy Samorządu Uczniowskiego

VI

 

24.

Spotkania z trójkami klasowymi

Wg potrzeb

 

Plan jest otwarty i może ulegać modyfikacjom.