Obiady szkolne

Zasady zamawiania i zasady płatności za obiady szkolne

Rok szkolny 2024/2025

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.

Obowiązkiem rodzica jest  podpisanie oświadczenia dotyczące korzystania z obiadów na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.

Zamawianie obiadów odbywa się w danym miesiącu na dany miesiąc, w którym dziecko je obiad.

Wysyłają Państwo informację mejlowo, na jakie dni mają zostać zamówione obiady dla dzieci (można zamówić obiady na cały miesiąc bądź w poszczególne dni tygodnia) na adres: obiady@podstawowa6.pl do godziny 8:30.

Nie zamawiamy obiadów telefonicznie.
 np.: Adam Kowalski, klasa I a, od 02 do 06 września, Adam Kowalski, klasa I a, cały miesiąc wrzesień,
 lub Adam Kowalski, klasa I a, w dniach 02,03,06 poniedziałek, wtorek, piątek miesiąc wrzesień.

Można zadeklarować jednorazowo że dziecko będzie korzystało co miesiąc z obiadów szkolnych w roku szkolnym 2024/2025.
Wtedy co miesiąc dziecko będzie rozpisane na obiady szkolne we wskazane dni przez rodzica.
Deklaracja do pobrania w sekretariacie uczniowskim lub na stronie szkoły w zakładce RODZICE/OBIADY SZKOLNE.


W przypadku nieuregulowania płatności w terminie (czyli ostatniego dnia miesiąca) anulujemy możliwość zamówienia obiadów na kolejne miesiące mimo podpisanej deklaracji.

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć w sekretariacie uczniowskim lub przesłać skan na adres: obiady@podstawowa6.pl

Płatność za obiady szkolne należy dokonać za wszystkie zamówione obiady w danym miesiącu najpóźniej w ostatni dzień miesiąca.


Obowiązkiem rodzica jest przesłanie potwierdzenia płatności na adres: obiady@podstawowa6.pl lub dostarczenie do sekretariatu uczniowskiego również najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.


W przypadku nieuregulowania płatności w terminie (czyli ostatniego dnia miesiąca) anulujemy możliwość zamówienia obiadów na kolejne miesiące.

Odpłatność za obiady  - wyłącznie za pomocą przelewu bankowego:
                                Konto Bankowe98-1020-2212-0000-5802-0461-2554
                                  Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

                                  Wydawanie obiadu od 1230 do 1430   
 cena obiadu wynosi 10,50zł  (zupa + drugie danie)

Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie sekretariatu o zamówionym obiedzie oraz
o rezygnacji w danym dniu do godziny 8:30

O rezygnacji z obiadu w danym dniu do godziny 8:30 można poinformować telefonicznie sekretariat uczniowski (62) 738 25 21 wew.28,  bądź drogą elektroniczną na adres: obiady@podstawowa6.pl

Jeśli informacja o rezygnacji z obiadu nie zostanie przekazana do
godziny 8:30 obiad zostanie automatycznie zamówiony.


W przypadku nieobecności ucznia w szkole rodzic zobowiązany jest również zgłosić rezygnację z obiadu.


W przypadku nieuregulowania płatności w terminie (czyli ostatniego dnia miesiąca) anulujemy możliwość zamówienia obiadów na kolejne miesiące.

 

Deklaracja obiady szkolne 2024/2025

Oświadczenie obiady 2024/2025

Zasady zamawiania i zasady płatności 2024/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informujemy że, od 01 stycznia 2024r cena obiadu wynosić będzie: 10,50zł  (zupa + drugie danie)

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Aby uporządkować sprawy księgowe informujemy, iż od 01 listopada 2023r. następuje zmiana zamawiania i płatności za obiady szkolne.

Zasady Zamawiania i zasady płatności za obiady szkolne

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.

Zamawianie obiadów odbywa się w danym miesiącu na dany miesiąc, w którym dziecko je obiad. Tak jak do tej pory , wysyłają Państwo informację mejlowo, na jakie dni mają zostać zamówione obiady dla dzieci (można zamówić obiady na cały miesiąc bądź w poszczególne dni) na adres: obiady@podstawowa6.pl  do godziny 8:30. Nie zamawiamy obiadów telefonicznie.


Można zadeklarować jednorazowo, że dziecko będzie korzystało co miesiąc z obiadów szkolnych w roku szkolny 2023/2024.
Deklaracja do pobrania w sekretariacie uczniowskim lub na stronie szkoły w zakładce RODZICE-OBIADY SZKOLNE

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć w sekretariacie uczniowskim lub przesłać skan na adres: obiady@podstawowa6.pl

Płatność za obiady szkolne należy dokonać za wszystkie zamówione obiady w danym miesiącu najpóźniej w ostatni dzień miesiąca.
Obowiązkiem rodzica jest przesłanie potwierdzenia płatności na adres: obiady@podstawowa6.pl  lub dostarczenie do sekretariatu uczniowskiego również najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.

Odpłatność za obiady szkolne będzie realizowana tak jak do tej pory wyłącznie za pomocą przelewu bankowego:
                                  Konto Bankowe: 98-1020-2212-0000-5802-0461-2554
                                    Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.


                                               Wydawanie obiadu od 1230 do 1430  

Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie sekretariatu o zamówionym obiedzie oraz
o rezygnacji w danym dniu do godziny 8:30

 O rezygnacji z obiadu w danym dniu do godziny 8:30 można poinformować telefonicznie sekretariat uczniowski (62) 738 25 21 wew.28,  bądź drogą elektroniczną na adres: obiady@podstawowa6.pl

Jeśli informacja o rezygnacji z obiadu nie zostanie przekazana do
godziny 8:30 obiad zostanie automatycznie zamówiony.
W przypadku nieobecności ucznia w szkole rodzic zobowiązany jest również zgłosić rezygnację z obiadu.

 

Zasady zamawiania obiadów

Deklaracja obiady