Innowacje pedagogiczne

Rok szkolny 2019/2020

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - „Lekturki spod chmurki”

Od października 2019 r do maja 2020 r. uczniowie klasy IIa, IIIa, IIIc realizowały Ogólnopolski projekt „Lekturki spod chmurki”.$#read more#$ Projekt ten był także innowacją pedagogiczną z zakresu rozwijania aktywności czytelniczej, doskonalenia czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, kreatywnego sposobu omawiania lektur szkolnych, rozbudzania u uczniów ciekawości literackiej, współpracy placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. Projekt składał się z trzech MODUŁÓW. W każdym z nich klasa wybiera jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykonywała, co najmniej cztery zadania,  z których zdawała relacje na stronie głównej projektu.

Praca opiera się nie tylko na poznaniu treści wybranej lektury, poprzez wspólne czytaniu  w klasie- częściowo przez uczniów, nauczyciela lub zaproszonych gości, rodziców, ale na wielu aktywnościach wokół poznanej książki. Były to zarówno aktywności z zakresu edukacji polonistycznej, ale i plastycznej, technicznej, muzycznej, matematycznej, przyrodniczej. Główną bazę stanowiły  LEKTURNIKI.

LEKTURNIK został stworzony tak, aby uniknąć zbędnych, pisemnych poleceń. Celem takiego podejścia jest INDYWIDUALIZACJA procesu nauczania. Głównym założeniem była nauka przez zabawę. Dzieci wykonywały zadania na miarę swoich możliwości i umiejętności.

Projekt rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu edukacyjnego pt.” Cześć dzieciaki”. W ramach zadań, każda klasa stworzyła kąciki czytelnicze oraz swoich plastelinowych przyjaciół o  imieniu Czytusie. 

W I module klasy realizowały lektury:

2a - Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek

3a - Dzieci z Bullerbyn

3c - Dzieci z Bullerbyn

 

W II module klasy realizowały lektury:

2a - Cukierku ty łobuzie

3a - Psie troski

3c - Doktor Dolittle i jego zwierzęta

                                                            

 W III module klasy realizowały lektury:

 2a - wiersze Juliana Tuwima

 3a -Akademia Pana Kleksa

 3c - wiersze Juliana Tuwima

 

Uczniowie naszych klas aktywnie i z chęcią uczestniczyli w zajęciach projektowych, wykazując się dużą kreatywnością i zaangażowaniem.

 

Wychowawczynie klas: Magdalena Knappe, Katarzyna Bednarczyk, Aleksandra Kaczmarek. nauczyciel wspomagający: Daria Michalak-Jaźwiec.

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - „Przyjaciele Zippiego”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA  - „Przyjaciele Zippiego”

Tytuł innowacji: „Edukacja społeczna dzieci etapu wczesnoszkolnego metodami programu PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Autor innowacji: Agnieszka Prajzner

Autor programu „Przyjaciele Zippiego”: Partnership For Children z siedzibą w Wielkiej Brytanii, licencjonowanym dysponentem programu na terenie Polski jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Innowacją pedagogiczną zostały objęte dzieci z klasy 1a. Zajęcia prowadzone są przez wychowawcę Agnieszkę Prajzner. Dotychczas została zrealizowana 1 część programu           pt. „Uczucia”, czyli 4 spotkania.

Głównym celem w realizacji tej części było doskonalenie i rozpoznawanie rozmaitych uczuć np. złości, smutku, zdenerwowania czy zazdrości oraz określenie strategii radzenia sobie z tymi uczuciami w konkretnej sytuacji.

Głównym założeniem podczas tych spotkań było rozwijanie takich umiejętności, aby dzieci  lepiej umiały radzić sobie z codziennymi przeciwnościami. Jedną z najbardziej podstawowych umiejętności jest umiejętność  rozpoznawania własnych uczuć i rozumienia jak się zachowujemy, kiedy doświadczamy nieprzyjemnych emocji.

Niektóre dzieci mają problem z określaniem tego co czują w różnych sytuacjach, a bez tej umiejętności trudno im opisać własne uczucia innym, czy też znaleźć odpowiednie sposoby radzenia sobie z problemami. Wówczas istnieje ryzyko, że nie będą wstanie poprosić o pomoc  lub jej przyjąć, czy też pomóc innym.

Dlatego w 1 części  innowacji pedagogicznej u dzieci doskonalone były zdolności rozpoznawania czterech podstawowych uczuć:

Spotkanie 1 Uczucia smutku i radości

Spotkanie 2 Uczucia złości lub rozdrażnienia

Spotkanie 3 Uczucia zazdrości

Spotkanie 4 Uczucia zdenerwowania

Na pierwszym spotkaniu dzieci podejmowały takie zadania, w ramach których ćwiczyły rozpoznawanie smutku i radości w sobie i u innych. Na zajęciach szukały sposobów na to co mogą zrobić, aby poczuć lepiej, kiedy są smutne.

Drugie spotkanie polegało na rozpoznawaniu złości i rozdrażnienia u bohaterów opowiadania. Koncentrowaliśmy się na przeżyciach, które dzieci mogą same doświadczyć na co dzień. Zadania podejmowane przez dzieci polegały na ustaleniu i ćwiczeniu przez nich różnych sposobów uspokajania się i polepszania samopoczucia, kiedy odczuwamy złość.

Trzecie spotkanie dotyczyło zazdrości i tego, co możemy zrobić, aby poczuć się lepiej w takiej sytuacji.

Na czwartym spotkaniu rozmawialiśmy na temat odczuwania zdenerwowania w różnych sytuacjach oraz odczuć fizjologicznych, jakie mogą nam wtedy towarzyszyć np. spocone ręce, zaczerwienienie twarzy, ból brzucha itp. . Poszukiwaliśmy też różnych strategii radzenia sobie w sytuacji zdenerwowania, aby poczuć się lepiej i jednocześnie liczyć się z uczuciami innych.

Podczas spotkań dzieci uczyły się dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Ponadto uczyły się współpracy i pomagania innym dzieciom.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, z zaangażowaniem wykonywały proponowane przez nauczyciela zadania i ćwiczenia, które rozwijają u dzieci umiejętności komunikacyjne i społeczne. Ponadto prowadzą dzienniczek spotkań w którym jest zamieszczona krótka informacja na temat spotkania oraz karta podsumowania zajęć. Po każdym spotkaniu dokonały oceny zajęć.

Do realizacji zajęć zostały wykorzystane proponowane przez program opowiadania o patyczaku ZIPPIM i jego przyjaciołach.

 

Relacja i zdjęcia: Agnieszka Prajzner

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Tytuł innowacji: Edukacja społeczna dzieci etapu wczesnoszkolnego metodami programu „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Innowacja o charakterze metodyczno-programowym

Autor innowacji: mgr Agnieszka Prajzner

 

Autor programu „Przyjaciele Zippiego”: Partnership For Children z siedzibą w Wielkiej Brytanii, licencjonowanym dysponentem programu na terenie Polski jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Realizator innowacji: mgr Agnieszka Prajzner

 

Czas realizacji: rok szkolny 2019-2020, 2020-2021

 

Miejsce przeprowadzenia innowacji: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wlkp.

 

Zakres innowacji: grupa dzieci I etapu kształcenia – klasa 1a

 

OPIS INNOWACJI

W ramach innowacji realizowany będzie zmodyfikowany program promocji zdrowia psychicznego  dzieci „Przyjaciele Zippiego”. Program podzielony jest na 6 części i obejmuje cykl 24 spotkań. Innowacja realizowana będzie w roku szkolnym 2019/20 oraz 2020/20. W każdym roku odbędzie 12 spotkań.

Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, poczucie odrzucenia, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy wedle pomysłów autora i metod programu.

 

Cel główny:

Rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych.

 

Cele szczegółowe poszczególnych części:

 

Część 1: Uczucia

Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie z nimi.

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

Część 2: Komunikacja

Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

Część 3: Nawiązywanie i zrywanie więzi

Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością.

Dzieci uczą się o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

Część 4: Rozwiązywanie konfliktów

Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

Część 5: Przeżywanie zmiany i straty

Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą.

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych.

Część 6: Dajemy sobie radę

 

Doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY

Dzięki wykorzystaniu metod programu "Przyjaciele Zippiego"  dzieci uczą się sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. To, czego dzieci nauczą się na zajęciach, na bazie opowiadań, których słuchają, próbują przenosić do codziennego życia. Porównują uczucia bohaterów opowiadań ze swoimi.

Rodzicom dostarczy wiedzy na temat problemów z jakimi borykają się ich dzieci oraz sposobów rozwiązywania ich w środowisku rodzinnym. Ponadto wspólne wykonywanie zadań domowych stworzy okazję do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Nauczycielom pozwoli na podwyższenie swoich kompetencji, dobór właściwych metod i sposobu oddziaływań w sytuacjach konfliktowych w grupie.

 PRZYJACIELE ZIPPIEGO

 

Rok szkolny 2016/2017

„mPotęga” w naszej szkole

 Drodzy Uczniowie i Rodzice miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu matematycznego - „Matematyczne wędrówki po Ostrowie”. Placówka znalazła się wśród 262 szkół, które zostały zakwalifikowane do programu "mPotęga". Projekt dofinansowuje Fundacja mBanku.

 Więcej o mPotęga - tutaj 

 


Rok szkolny 2016/2017

Myślę - wiem - koduję!

Cele ogólne innowacji:

Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, wykorzystanie algorytmów w rozwiązywaniu zadań problemów i użycie ich w życiu codziennym. 

Zajęcia mają również na celu oswojenie się uczniów ze środowiskiem informatycznym.

Ponadto rozwijają komunikatywność i pracę w zespole.

 Spodziewane efekty:

Uczniowie wykorzystują umiejętność kreatywnego myślenia w życiu codziennym. Potrafią logicznie rozwiązać dany problem. 

 Opis innowacji:

Program jest realizowany podczas zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów. W klasach piątych w ramach koła informatycznego są rozwiązywane zadania problemy. Praca uczniów polega na znalezieniu logicznego algorytmu tak, aby dane zadanie rozwiązać. Program zakłada myślenie samodzielne jak i w grupie. Znaleziony sposób uczniowie testują na komputerze wykorzystując odpowiednie aplikacje komputerowe.

 

TABLECIAKI

Przygoda z lapbookami – p. A. Barczak

Język angielski – p. Aleksandra Szymczak 

Teatroterapia w modelu MDT