Kalendarz roku

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


4 września 2017 r.


podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)


2. Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 
3. Ferie zimowe


12-25 lutego 2018 r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)


4. Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


22 czerwca 2018 r.


podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

6. Ferie letnie


23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wskazane zarządzeniem Dyrektora Szkoły pozytywnie zaopiniowane przez RP i RR:


06.12.2017 (środa) - Mikołaj w Teatrze;

02.05.2018 (środa);

04.05.2018 (piątek);

30.05.2018 (środa); Dzień Dziecka na sportowo

01.06.2018 (piątek);

3 dni rekolekcji, których datę poznamy na miesiąc przed ich realizacją (marzec)