Uczymy Dzieci Programować

Uczymy Dzieci Programować

PROGRAM EDUKACYJNY „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

Od lutego klasy I a i I b biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym EduSense „Uczymy dzieci programować”

Cele edukacyjne programu:

  • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych,
  • Podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
  • Oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami.

 

Treści kształcenia:

 

  • Treść zadań jest ściśle powiązana z podstawą programową
  • Treści programistyczne w zadaniach włączone są w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji np. matematyczna, artystyczna...

 

Rodzaje ćwiczeń:

 

  • Aktywności o charakterze programistycznym na bazie publikowanych przez organizatora (EduSense Sp. z.o.o.)materiałów edukacyjnych – zadań

 

Uczniowie obu klas mają już za sobą pierwsze zajęcia z programowania. Przyniosły one wszystkim dzieciom wiele radości. Mamy nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu.

 

 A. Barczak i K. Bednarczyk