Kalendarz szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Wydarzenie

Termin

Podstawa prawna

Rozpoczęcie zajęć 

dydaktyczno

-wychowawczych

4 września 2023 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Zimowa przerwa 

świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024 r. - wielkopolskie

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Wiosenna przerwa 

świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Egzamin ósmoklasisty

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • 14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja (środa) - egzamin z matematyki
  • 16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

8  lutego   2024 r. –  Jubileusz 120 – lecia szkoły

2 maja 2024 r. (czwartek)

Termin ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • 14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja (środa) - egzamin z matematyki
  • 16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego

29 maja 2024 r. (środa) Dzień Dziecka na sportowo

31 maja 2024 r. (piątek) – dzień  po Bożym Ciele

 

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny
 od pracy

Propozycja dnia wolnego
 w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

14 października 2023 r.

sobota

DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 

--------------------

1 listopada 2023 r.

środa

Wszystkich Świętych

 

11 listopada 2023 r.

sobota

Narodowe Święto Niepodległości

--------------------

--------------------

6 stycznia 2024 r.

sobota

Święto Trzech Króli

-------------------

1 maja 2024 r.

środa

1 Maja – Święto Pracy

--------------------

3 maja 2024 r.

piątek

Święto Konstytucji
 3 Maja

2 maja 2024 r. (czwartek)

 29 maja 2024 r.

środa

 Dzień Dziecka

29 maja 2024 r. (środa)

Dzień Dziecka na sportowo

30 maja 2024 r.

czwartek

Boże Ciało

31 maja 2024 r. (piątek) – dzień wolny dla uczniów