Kalendarz szkoły

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


3 września 2018 r.


podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

  1. Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.


podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  1. Ferie zimowe


14 -27 stycznia 2019 r.


podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  1. Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.


podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  1. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


21 czerwca 2019 r.


podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  1. Ferie letnie


23 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.


podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wskazane zarządzeniem Dyrektora Szkoły pozytywnie zaopiniowane przez RP i RR:


        02.11.2018 (piątek) Dzień Zaduszny

        05.– 06.12.2018 (środa - czwartek) - Mikołaj w Teatrze

        02.05.2019 (czwartek)

        31.05.2019 (środa) Dzień Dziecka na sportowo

3 dni rekolekcji, których datę poznamy na miesiąc przed ich realizacją (marzec)