Kalendarz szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

4 października 2022 r.

Ślubowanie klas I

 

14 października 2022 r. /piątek/

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022 r.  /wtorek/

Wszystkich Świętych

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada 2022 r. /piątek/

Święto Niepodległości

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.  zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

6 stycznia 2023 r. /piątek/

Święto 3 Króli

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

 

Ferie zimowe

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. Zm.).

23,24,25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

1 maja /poniedziałek/

Święto Pracy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2023 r. /wtorek/

Święto Flagi

 

3 maja 2023 r. /środa/

Święto konstytucji 3-go Maja

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 czerwca 2023 r.

Dzień Dziecka, Dzień Sporu Szkolnego

 

8 czerwca 2023 r. /czwartek/

Boże Ciało

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

31.10.2022r.  – poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych

22.12.2022 r. – wigilie klasowe

2.05.2023 r. – święto flagi

23,24,25.05.2023 r. – egzamin klas VIII

1.06.2023r. Dzień Dziecka

9.06.2023r. piątek po Bożym Ciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2021 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2. 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

 

23 - 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

3. 

Ferie zimowe

 

 

 

17 - 30 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

4. 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

5. 

Egzamin ósmoklasisty

  

 

 

 

24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,

25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,

26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego  

     nowożytnego.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

 

 

24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

7.

Ferie letnie

 

 

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2020/2021 wolne ustawowo  będą następujące dni:

 • 14 października 2021 (czwartek) - Dzień Nauczyciela
 • 11 listopada 2021 (czwartek) - Narodowe święto Niepodległości
 • 6 stycznia 2022 (czwartek) - Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2022 ( wtorek) - Święto Konstytucji
 • 17 czerwca 2022 (czwartek) - Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 • 15 października 2021
 • 12 listopada 2021
 • 2 maja.2022 r.
 • 3 dni w maju –egzamin ósmoklasisty – 24 -26 maja 2022
 • 1 czerwca 2022 – Dzień Dziecka
 • 18 czerwca 2022 (czwartek) - Boże Ciało