PoczytajMY

PoczytajMY

W ramach ogólnopolskiego programu młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych oraz poznania swojej okolicy – jej przyrody, historii, legend z nią związanych.

Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą!

Program ,,PoczytajMy” trwa cały rok szkolny 2016/2017.

Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie,

CELE PROGRAMU

Cele programu to:

  • zwiększenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży;

  • promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży biorących udział w spotkaniach czytelniczych okolicą, w której żyją na co dzień;

  • wzmacnianie poczucia własnej sprawczości, pewności siebie i odpowiedzialności za podjęte działania wśród dzieci i młodzieży;

Ponadto program

  • Wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata.

  • Buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi.

  • Kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych ludzi.       

  • Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie.

  • Umożliwia dzieciom i młodzieży lepsze poznanie okolicy, w której żyją na co dzień.

Opiekunem klubu PoczytajMy jest Wiesława Płóciennik