Logopedia online

LOGOPEDIA - rysunek

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Poniżej znajdują się propozycje do ćwiczeń logopedycznych na czas nauczania zdalnego.

Są to propozycje filmików, z pomocą których można wykonywać z dziećmi: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia i zabawy artykulacyjne oraz skorzystać z zaproponowanych pomocy.

Linki poniżej:

 1. Ćwiczenia logopedyczne zabawy artykulacyjne https://www.youtube.com/watch?v=WIKpLlapr90&t=369s
 2. Głoski szumiące sz, ż/rz, cz, dż

https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/

 1. Głoski syczące s, z, c, dz

https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloski-syczace/

 1. Głoski ciszące

https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloski-ciszace/

 1. Głoska l

https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloska-l/

 1. Głoska r

https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloska-r/

 1. Różnicowanie głosek s-sz

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-s-sz/

 1. Różnicowanie głosek c-cz

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-c-cz/

 1. Ćwiczenie języka młynek

https://www.youtube.com/watch?v=UYXzKGSKNwo

 1. Ćwiczenie artykulacyjne do wywołania głoski r

https://www.youtube.com/watch?v=O117xwynHM0

 1. Ćwiczenia oddechowe

 https://www.youtube.com/watch?v=xt65q5hfPf8&t=230s

 1. Zabawa alfabet – doskonalenie słuchu fonematycznego

https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-sluchowe/alfabet-2/

 

logopeda Agnieszka Pastuszak

 

 

Logopedzi  prowadzący terapię logopedyczną w szkole:
Ewa Wasielewska
Agnieszka Wojciechowska


Prawidłowy rozwój mowy dziecka

Pierwszy miesiąc życia
Dziecko komunikuje się za pomocą krzyku.
2 – 3 miesiąc życia
Niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki jest to tzw. głużenie albo gruchanie.
6 miesiąca życia
W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy  gaworzenie czyli powtarzanie usłyszanych dźwięków np. ma-ma-ma, ba-ba-ba, da-da-da
1 – 2 rok życia
Dziecko używa wszystkich samogłosek: a, o, e, u, i, y.
Wymawia następujące spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, ś czasem ć, pozostałe spółgłoski zastępowane są innymi o zbliżonym miejscu artykulacji. Dziecko upraszcza grupy spółgłoskowe, wymawiając najczęściej pierwsze sylaby lub końcówki.
Z końcem pierwszego roku życia pojawiają się  pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.
2 – 3 rok życia
W mowie dziecka pojawiają się proste zdania.
Dziecko wymawia wszystkie samogłoski w tym również  nosowe ą i ę, chociaż w jego mowie mogą występować odstępstwa, np. zamiana samogłosek a=o; e=a; i=y.
Dziecko wymawia następujące spółgłoski:
w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz.
Zwiększa się liczba wypowiadanych słów.
W wieku 2 lat jest ich około 300, w wieku 3 lat ok. 1000.
4 – 5 rok życia
Pojawia się głoska r oraz głoski sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze wymawiane jak s, z, c, dz.
5 – 6 rok życia
Utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż. Mowa dziecka jest w   zasadzie zrozumiała. Głoska r powinna być już wymawiana.
U dzieci sześcioletnich mowa powinna być już opanowana  pod względem dźwiękowym.
7 rok życia
Dziecko ma już opanowaną technikę mówienia.


Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy  Twoje Dziecko:

 • w  wieku 6 miesięcy nie gaworzy (nie powtarza sylab np. ma-ma-ma, ba-ba-ba,)
 • po ukończeniu 1. roku życia nie wypowiada sylab oraz  pojedynczych słów
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada,
 • między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada jedynie proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek:  k, g, l, ś, ź, ć, dź , s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w – wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r wymawia j
 • w wieku 5 lat nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,
 • między 5 a 6 rokiem  życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, r, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy
  oraz, gdy:
 • nawykowo oddycha buzią
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
 • gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy.

RADY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW


RODZICU!


 Zadbaj, aby u twojego dziecka nie wykształcił się nawyk oddychania przez usta w dzień w czasie spoczynku i w nocy w czasie snu.
 Niech twoje dziecko żuje, gryzie twarde pokarmy, zachęcaj je do zabaw usprawniających pracę języka i warg.
 Sprawdź , czy twoje dziecko ma prawidłowy zgryz.
 Zadbaj, aby twoje dziecko miało zdrowe zęby. Brak uzębienia, np. zpowodu próchnicy może przyczyniać się do nieprawidłowej wymowy głosek.
 Mów do dziecka językiem normalnym, nie spieszczaj, nie naśladujdziecinnej wymowy.
 Rozmawiaj z dzieckiem spokojnie i cierpliwie.
 Tzw. okres pytań i przekory (3-7) lat wymaga szczególnej ostrożności. Pozostawiaj wtedy inicjatywę dziecku do mówienia, nie zmuszaj go do wypowiedzi , co może wywołać gniew i upór.
 W rozmowie zachowaj naturalną intonację, nie podnoś głosu, unikaj ustawicznego poprawiania i wytykania błędów, które w tym czasie są normalne.
 Codziennie czytaj dziecku na głos, przynajmniej 20 minut, dziecko poprawia swoją wymowę, doskonali ją, starając się naśladować to, co słyszy od otoczenia. Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko także wzbogaca swoje słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność budowania zdań.
 Zachęcaj dziecko do wspólnego czytania poprzez odpowiedni wybór książek: niech będą w nich kolorowe ilustracje, zabawne historyjki,
 Podczas czytania niech twoje dziecko opowiada treść ilustracji, naśladuje różne odgłosy (np. szum wiatru, pukanie, odgłosy zwierząt). Wyrazy dźwiękonaśladowcze są doskonałym ćwiczeniem usprawniającym narządy artykulacyjne, przygotowują dziecko do wymowy kolejnych głosek.
 Kupuj swojemu dziecku (szczególnie małemu) książeczki dźwiękowe. Niech słucha tych dźwięków i je naśladuje.
 Zachęcaj dziecko do nauki wierszy na pamięć. Jest to doskonała forma ćwiczeń utrwalających wyrazistą wymowę.