Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH: 1-3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - KLASY: 4-8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASY 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASY 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASY 7

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASY 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY - KLASY 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII - KLASY: 5-8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DO KLAS: 5-8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASY 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASY 8 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS - KLASY 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI - KLASY: 4-8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDB - KLASY 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII - KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII - KLASY 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI - KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI - KLASY 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASY 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI - KLASY 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI - KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI - KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASY 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASY 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASY 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASY 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI