Wymagania edukacyjne

ROK SZKOLNY 2023/2024

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KLAS 1-3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS - KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII - KLASY 4-8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI - KLASY 4-8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDB - KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI - KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI - KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO - KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO - KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI - KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI - KLASA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI - KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII - KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII - KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII - KLASA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII - KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII - KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII - KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO - KLASY 1-3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO - KLASY 4-8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. POLSKIEGO - KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. POLSKIEGO - KLASA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. POLSKIEGO - KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. POLSKIEGO - KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. POLSKIEGO - KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - KLASY 1-8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY