2020-06-19

ŚLISKA PŁYTA BOISKA

ŚLISKA PŁYTA BOISKA

W DNIU 19.06.2020R.

 

ORLIK NIECZYNNY

 

Z POWODU WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

 

(ŚLISKA PŁYTA BOISKA)

 

Z poważaniem 

Anna Leja 

Kierownik gospodarczy 

 

Z up. Pani Dyrektor Anny Galant 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja 

w Ostrowie Wielkopolskim