2023-01-23

Dzień Babci i Dzień Dziadka w świetlicy

Dzień Babci i Dzień Dziadka w świetlicy

Wszyscy dobrze znają daty 21 i 22 stycznia. Jest to oczywiście Dzień Babci i Dzień Dziadka. W piątek dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej zaczęły od opowiadania o tym, co kto lubi robić w towarzystwie Babci i Dziadka. 

Odpowiedzi były różne : od wspólnych spacerów i lodów, aż po wakacje w górach lub nad morzem. Po wypowiedziach, dzieci klas pierwszych zabrały się do pracy i każdy wykonał dużą laurkę. Do laurek zostały załączone życzenia. 

Każda osoba własnoręcznie podpisała pracę, którą wykonała. 

Dzieci z klas 2 i 3 wykonały portret Babci i Dziadka. Każdy odwzorował postać swoich Dziadków i podpisał prace ich imieniem. Podczas całego dnia towarzyszyła ciepła i rodzinna atmosfera.

Każdy chciał zrobić mały upominek, by wywołać uśmiech na twarzy Babci i Dziadka. 

 

Przygotowały 

A. Świtula

M. Knappe 

E. Bakalarek