2020-10-17

PRZERWA NA CZYTANIE

PRZERWA NA CZYTANIE

 I MIĘDZYNARODOWA EDYCJA

„PRZERWY NA CZYTANIE”

 

 

Piątkowa przerwa 16.10.2020 r. w SP 6 była niezwykle cicha, bo zaczytana! Czytała cała społeczność szkolna! "Przerwa na czytanie" - biliśmy rekord!

Wśród celów akcji są: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Co roku miłośników czytania przybywa i starają się pobić dotychczasowy rekord. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem, do czego również dołożyliśmy cegiełkę.

Bardzo nam miło, że nasi uczniowie tak licznie dopisali - bardzo wszystkim dziękujemy. Podziękowania należą się również nauczycielom za czynny udział w akcji i dawanie dobrego przykładu swoim podopiecznym, jak również za życzliwość i miłą współpracę. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie”.

 

Relacja  i zdjęcia: Magdalena Knappe, Daria Michalak-Jaźwiec, Monika Jangas