2020-05-07

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. Obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Głównym jego celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole oraz wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

Nasi pierwszoklasiści od 02.09.2019 r. do 28.02.2020 r. realizowali ten program, dzięki czemu nauczyli się podstawowych zasad ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w szkole, szczególnie na przerwach i podczas wycieczek szkolnych, w domu, w Internecie oraz prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia.

Po przeprowadzeniu zajęć każdy z uczniów musiał rozwiązać składający się z 10 pytań Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, weryfikując przy tym swoją wiedzę zdobytą podczas zajęć.  

Naszym zdolnym pierwszoklasistom udało się rozwiązać test i odpowiedzieć na wszystkie pytania prawidłowo. Gratulacje!

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA_CERTYFIKAT - kliknij tutaj

Relacja: K. Szewczyk-Kiełtyka

Zdjęcia: A. Kobylańska, A. Prajzner