2019-12-02

X POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ.

X POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ.

W piątek 28 listopada 2019r. uczeń klasy 8b Marek Feruga odniósł wielki sukces -  zajął II miejsce w X Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Klas Siódmych i Ósmych Szkół Podstawowych Wielkopolski Południowej. Markowi serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że w konkursie brało udział aż 51 szkół z Wielkopolski.

Konkurs odbył się w Kaliszu w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  w Poznaniu, Starosty Kaliskiego  oraz British Council

Konkurs miał na celu promowanie u młodzieży idei uczenia się języków obcych,  a zwłaszcza rozbudzanie u nich zainteresowań językiem angielskim. Myślą przewodnią było umożliwienie uczniom uzdolnionym językowo sprawdzenia swojej wiedzy  i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim oraz wspieranie ich w nauce. Ważnym elementem było także uzyskanie przez nich cennych informacji o tradycjach, obyczajach, kulturze, historii i geografii krajów angielskiego obszaru językowego.

 Finał konkursu składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Pierwsza część, pisemna, składała się z czterech bloków zadań w formie testowej: rozpoznawanie i stosowanie w praktyce struktur leksykalno- gramatycznych, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz zadanie otwarte polegające na napisaniu krótkiego tekstu według podanych wskazówek.

Druga część obejmowała wykazanie się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie.

W tegorocznej edycji konkursu  oprócz standardowej rywalizacji językowej uczestnikom zaproponowano  szereg atrakcji. Niewątpliwym atutem tej imprezy językowej była możliwość uczestniczenia w prezentacjach przygotowanych przez native speakerów języka angielskiego pochodzących ze Stanów Zjednoczonych (stypendyści Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta) oraz warsztatach językowych przygotowanych przez uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

Relacja: H. Kurczaba

Zdjęcia: G. Kaszewski