2019-06-09

Młodzi artyści

Młodzi artyści

W ramach dodatkowych zajęć w naszej szkole były prowadzone zajęcia rozwijające zdolności plastyczne, do których mogli zapisać się chętni uczniowie.

Cotygodniowe spotkania wpłynęły na integralny rozwój, w którym wychowankowie nie tylko wyrażali przez sztukę własne odczucia i emocje, ale także uczyli się cierpliwości, dyscypliny i samokontroli w trakcie powstawania prac. Rozwinęli wyobraźnię, zdolności i zainteresowania plastyczne. Rozbudzili pasje poznawcze, poszukujące, obserwacyjne i eksperymentalne przez twórczość własną i innych. Realizując zajęcia w sposób indywidualny i grupowy, prowadzone były działania, które rozwinęły zdolności manualne w swobodnej ekspresji twórczej. Uczniowie poznali różne techniki plastyczne i ciekawie je łączyli. Stosowali różne materiały i formy twórcze. Śmiało realizowali własne interpretacje zadań, stawiali myśli pytające, stosowali niekonwencjonalne rozwiązania, odkrywali i analizowali problemy oraz je redefiniowali. Tematyka spotkań tworzona była zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Uczestnicy przełamywali bariery poznawczo - emocjonalne, uczyli się współżycia i odnajdywania w grupie rówieśników.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze twórczej, w akceptacji siebie i innych oraz w życzliwości przy dzieleniu się przyniesionymi materiałami. Uczniowie chętnie prezentowali swoje prace artystyczne w szkole oraz brali udział w konkursach. Uczestnikom spotkań kół plastycznych serdecznie dziękuję!

Relacja i zdjęcia: AgnieszkaSpitalniak