2019-02-10

Projekt czynnej ochrony płazów i gadów „Akcja Żaba”

Projekt czynnej ochrony płazów i gadów „Akcja Żaba”

W czwartek 07.02.2019 r. uczniowie z klas VII a, VI a, VI b i V c  uczestniczyli w spotkaniu z panem Szymonem Fritzkowskim pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na zaproszenie nauczycieli przyrody i biologii.

Pan Szymon omówił uczniom projekt czynnej ochrony płazów i gadów, który we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych realizowany jest od czternastu lat  w Dolinie Baryczy.

Spotkanie rozpoczęło się od edukacji przyrodniczej z zakresu rozpoznawania gatunków płazów i gadów zamieszkujących parki krajobrazowe województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

   Następnie omówił ideę projektu pod nazwą „Akcja żaba” oraz zachęcał uczniów do wzięcia czynnego udziału w tym przedsięwzięciu.

  Uczniowie dowiedzieli się, że obecność licznych zbiorników wodnych w Dolinie Baryczy sprzyja występowaniu płazów i gadów. Wzrost liczby szlaków komunikacyjnych pociąga za sobą nasilenie ruchu pojazdów, pod kołami których ginie ogromna liczba płazów, zarówno tych migrujących do zbiorników wodnych w celu odbycia godów, jak i młodych osobników opuszczających zbiorniki, w których przyszły na świat. Projekt polega na przeniesieniu wędrujących zwierząt do zbiorników wodnych, po uprzednim przeliczeniu ich  i rozpoznaniu gatunku. Akcja rozpocznie się w marcu i trwać będzie do maja. Prowadzący zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo w czasie trwania projektu, ponieważ odbywa się on przy ruchliwej drodze. Wszyscy wolontariusze wyposażeni zostaną w kamizelki ochronne.

Należy podkreślić, że nasi uczniowie w zeszłym roku brali już udział w projekcie i mamy nadzieję, że po spotkaniu zachęcimy większą liczbę uczniów naszej szkoły i utworzymy drugą grupę wolontariuszy. Liczymy, że w przyszłych latach również się spotkamy.

Nauczyciele Renata Matuszewska, Marta Matuszewska, Renata Kobusińska.