2021-07-19

Drodzy Ósmoklasiści!

 

Serdecznie gratulujemy Wam wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i j. angielskiego. Spisaliście się na medal, bardzo rozważnie i dojrzale podchodziliście do każdego z egzaminów. Mimo pandemii i trudności związanych z nauczaniem zdalnym, osiągnęliście wspaniałe wyniki! Mamy świadomość, że to Wasza postawa i praca, zaangażowanie nauczycieli oraz wsparcie i pomoc rodziców sprawiły, że tak wspaniale wypadliście na egzaminie. Jesteśmy z Was dumne i mamy nadzieję, że od września będziecie uczyć się w szkołach, które wybraliście. Wierzymy, że w przyszłości spełnicie swoje marzenia, a Szóstkę będziecie zawsze dobrze wspominać.

Z wyrazami szacunku -

Anna Galant

Izabela Dembińska- Rokicka

 

Egzamin ósmoklasisty 2021- Wyniki

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Został przeprowadzony w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu z języka polskiego w 2021 roku, ósmoklasiści uzyskali w kraju średnio 60% punktów możliwych do zdobycia. Gorzej poszła matematyka - tu średni wynik w kraju wynosi 47% punktów. Lepiej wypadł trzeci z obowiązkowych przedmiotów - język obcy nowożytny, zdecydowana większość zdających przystąpiła do egzaminu z angielskiego. Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali w kraju średnio 66%

Prezentujemy wyniki uczniów naszej szkoły w zestawieniu z wynikami procentowymi kraju, województwa, powiatu i miasta.

 

Język polski
 %

Matematyka
%

Język angielski
%

Szkoła Podstawowa nr 6

im. M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim

65

56

78

kraj

60

47

66

województwo wielkopolskie

57,79

45,07

63,26

powiat ostrowski

57

42

60

miasto Ostrów Wielkopolski

59

44

66