2021-03-31

Szkoła Myślenia Pozytywnego – zadanie 2

Szkoła Myślenia Pozytywnego – zadanie 2

W styczniu nasza szkoła przystąpiła do programu certyfikacyjnego Szkoła Myślenia Pozytywnego. Przez dwa pierwsze miesiące roku realizowaliśmy zadania dotyczące uważności. W marcu otrzymaliśmy kolejne wyzwanie – realizacja tematu dobrej komunikacji i znaczenia życzliwych, miłych słów w relacji z innymi.

Zajęcia w obecnej sytuacji były strzałem w dziesiątkę. Uczniowie z uwagi na kształcenie na odległość mają ograniczoną możliwość spotykania się ze sobą, spędzania wspólnie czasu. Miejscem komunikacji między nimi aktualnie są różnego rodzaju komunikatory internetowe, w których niestety, coraz częściej dochodzi do konfliktów. Jest to miejsce, gdzie dużo łatwiej jest skierować negatywne słowa do drugiej osoby, ponieważ nie widać jej bezpośredniej reakcji. Często po fakcie próbuje się obrócić wypowiedź w żart, nie zważając na to, jak bardzo napisane słowa potrafią sprawić przykrość. Zajęcia o dobrej komunikacji uświadomiły lub przypomniały uczniom, że nawet niewielkie działanie w postaci powiedzenia miłego, życzliwego słowa może wpłynąć pozytywnie na daną osobę, jej samopoczucie, motywację oraz relacje. Kierowanie miłych słów do innych osób w klasie może spowodować poprawę atmosfery, a uczniowie będą czuli się lubiani i doceniani.

Do zadania przystąpiło sześć klas: 3a, 3c, 4b, 5a, 5b i 6b. Wychowawcy podczas lekcji wychowawczych i zajęć edukacji wczesnoszkolnej wprowadzili uczniów w temat komunikacji i znaczenia dobrych, miłych słów w kontakcie z innymi. Uczniowie klas, wykorzystując metodę burzy mózgów, wymieniali się skojarzeniami dotyczącymi słowa „życzliwość”. Wspólnie zastanawiali się, jak mogą być życzliwi dla innych, podawali przykłady uprzejmych zachowań i słów necechowanych pozytywnie. Odpowiadali na pytania m.in. czym jest dla nich życzliwość, jak ważne jest dzielenie się z innymi dobrymi słowami, na czym polega dobra komunikacja, jak się czuje nadawca i odbiorca miłych słów, jaką formę mogą mieć wręczane innym prezenty. Uczniowie zwrócili uwagę na fakt, że miłe słowa skierowane do innych mogą pozytywnie wpłynąć zarówno na nadawcę przekazu, jak i jego odbiorcę. Podkreślili, że prezentami nie muszą być koniecznie przedmioty, ale również miłe słowa i pochwały. Jako definicję dobrej komunikacji podali, że są to kontakty z innymi, podczas których obie strony są zadowolone. W kilku klasach podczas zajęć powstał Klasowy Bank Dobrych Słów. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat słów, jakie ostatnio usłyszeli, które wpłynęły na nich pozytywnie. Każdy uczeń miał możliwość wypowiedzenia się. Spisanie swoich pomysłów miało na celu późniejsze przypominanie praktykowania na co dzień mówienia miłych rzeczy innym. W klasie 5a uczniowie obejrzeli film, w którym sportowcy wypowiadali się, czym jest dla nich życzliwość, a także dlaczego ważna jest życzliwość sportowców wobec siebie i życzliwość oglądających ich kibiców. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat obejrzanego materiału. W klasie 3c uczniowie wysłuchali opowiadania Bruna Ferrero „Wilkołak i pięć słówek”. Następnie odpowiadali na pytania. Dzieci po przeanalizowaniu opowiadania wspólnie wysnuły wniosek, że życzliwość, dzielenie się dobrym słowem, mówienie sobie dobrych rzeczy, pochwał, wzajemne wspieranie się powoduje, iż czujemy się lepiej w grupie klasowej. Jesteśmy zauważani, docenieni i jest nam po prostu miło. W klasie 3a powstał słoik wdzięczności, do którego dzieci wrzucały kartki z zapisami, za co dziękują innym.

Uczniowie w ramach pracy na lekcji oraz zadań domowych chętnie zaangażowali się w zaproponowane przez twórców projektu zadania. Powstało kilka plakatów „Weź to słowo, którego potrzebujesz”, a także kartki świąteczne (w formie tradycyjnej lub elektronicznej), które zostały wysłane lub włożone do skrzynek osób z sąsiedztwa oraz ludzi samotnych i potrzebujących. Bardzo cieszy fakt, że mimo trudnej sytuacji izolacji uczniowie chętnie podjęli się wykonania zaproponowanych zadań, za co bardzo w imieniu swoim i wychowawców dziękuję.

Relacja: Maja Pussak wraz z wychowawcami ww. klas