2020-12-28

Przedświąteczny czas w świetlicy szkolnej

Przedświąteczny czas w świetlicy szkolnej

W minionych tygodniach zajęcia w świetlicy szkolnej miały w głównej mierze charakter interdyscyplinarny. Ich celem było rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz kreatywnego podejścia do tradycyjnych form aktywności związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Tematyka zajęć zogniskowanych wokół świątecznych symboli oraz elementów obrzędowych sprowadzała się w pierwszej kolejności do wspólnych działań twórczych z użyciem materiałów o zróżnicowanej konsystencji i strukturze. Wykorzystując masę papierową i porcelanową, dzieci uczyły się sposobów łączenia poszczególnych komponentów zgodnie z elementarnymi zasadami kompozycji i tradycyjnymi kanonami estetycznymi.

Efektem są przygotowane przez uczniów stroiki oraz drobne ozdoby świąteczne powstałe na bazie naturalnych surowców, co dodatkowo miało na celu wprowadzenie do zajęć elementów edukacji proekologicznej. Wspólna praca przy komponowaniu i wytwarzaniu świątecznych dekoracji kształciła również umiejętność współdziałania oraz podziału zadań stosownie do indywidualnych predyspozycji.

relacja: M. Jangas